ADD

Mindler kan je helpen met ADD

Mindler maakt de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen. Dit doen wij door videogesprekken aan te bieden met erkende psychologen via onze app.

Benieuwd hoe het werkt?

Ontdek hoe Mindler werktOntdek hoe Mindler werktOntdek hoe Mindler werkt

ADD staat voor Attention Deficit Disorder en is evenals ADHD een aangeboren aandoening. Naast ADHD wordt ook ADD genoemd wanneer het gaat over oorzaken van een slechte concentratie. De bekende concentratieproblemen die bij ADD horen zijn het topje van de ijsberg. Optimaal kunnen presteren is erg lastig door een tekort aan concentratie. Dit heeft zijn weerslag op het zelfvertrouwen en deze twee versterken elkaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ADD gepaard kan gaan met angst- en stemmingsstoornissen.

75% van de mensen met ADD heeft een familielid met symptomen en kenmerken van ADD of ADHD. Dit is terug te vinden in de hormoonbalans in de hersenen.

Het verschil tussen ADHD en ADD

Psychologen en psychotherapeuten werken aan de hand van een handboek. Hierin worden symptomen en kenmerken beschreven, die bij bepaalde stoornissen en aandoeningen horen. Dit is het DSM-handboek, inmiddels DSM-5. Sinds 2000 beschrijft DSM drie type ADHD. Het hyperactieve type, het onoplettende type en een combinatie van deze twee. Deze indeling kan verwarrend werken, ADHD en ADD hebben namelijk meer verschillen dan de hyperactiviteit.

Een eigenschap die bij ADHD en ADD overeenkomt, is een gebrek aan concentratie. Chaotisch gedrag is hier een gevolg van en heeft bij beide varianten ongeveer dezelfde gevolgen: het kwijtraken van spullen, te laat komen op afspraken of deze zelfs vergeten.

Het grootste verschil tussen ADHD en ADD is het energieniveau. Waar iemand met ADHD hyperactief kan zijn, en energie krijgt van andere mensen, heeft iemand met ADD tijd nodig om op te laden. Je kunt dan de behoefte hebben om alleen te zijn en de gordijnen dicht te doen. Een prikkelarme omgeving is voor iemand met ADHD vaak niet ideaal en al snel saai, terwijl dit voor iemand met ADD juist zo nu en dan simpelweg nodig is.

Neem de tijd om tot jezelf te komen als je voelt dat je hier behoefte aan hebt. Het vinden van een balans tussen contact en voldoende rustmomenten kan vrij lastig zijn. De online psychologen van Mindler begeleiden je bij dit proces waardoor je je grenzen leert herkennen en bewaken.

Een opvallend verschil tussen ADHD en ADD is het inlevingsvermogen. Iemand met ADHD reageert impulsief en houdt daarin vaak weinig rekening met een ander. Het is eerst doen en dan denken. Iemand met ADD overweegt eerst van alles: de constante gedachtestroom en de gevoeligheid van iemand met ADD brengt een groot inlevingsvermogen met zich mee.

ADD kenmerken en symptomen

ADD is moeilijk te testen. Om ADD bij jou vast te kunnen stellen moet je in ieder geval zes maanden lang aan minimaal vijf van onderstaande criteria voldoen:

 1. Weinig letten op details/maken van fouten
 2. Concentratieproblemen bij taken of spelactiviteiten
 3. Problemen met het organiseren van taken en activiteiten
 4. Dingen verliezen die nodig zijn voor de uitvoering van taken
 5. Vermijden of twijfelen aan taken die een lange inspanning vereisen
 6. Indruk wekken niet te luisteren als je wordt aangesproken
 7. Makkelijk worden afgeleid (door visuele- of audio-indrukken)
 8. Vergeetachtigheid bij dagelijkse activiteiten
 9. Moeite met het opvolgen van aanwijzingen en afmaken van taken

Deze vijf of meer kenmerken van ADD dienen ook al voor je twaalfde te zijn voorgekomen, treden op in twee of meerdere omgevingen en staan los van een psychotische ziekte of andere psychiatrische diagnose. Als dit alles het geval is en het beeld klopt bij je leeftijd, dan kun je ervan uitgaan dat je ADD ervaart in het dagelijks leven.

Heb je symptomen die lijken op ADD, dan is het goed je een aantal zaken af te vragen. Sta je al langere tijd onder druk door bijvoorbeeld je werk of een naderend examen? Onderschat de invloed van perioden van stress niet, het kan zorgen voor vergeetachtigheid en onrust. De diagnose ADD kan alleen gesteld worden door een professional zoals een (GZ-)psycholoog of psychotherapeut. Mindler heeft ruime keuze uit therapeuten die je kunnen helpen wanneer je op zoek bent naar antwoorden.

Nog meer kenmerken en symptomen van ADD:

 • Terughoudendheid bij drukke situaties zoals feestjes
 • Doorgaan naar de volgende activiteit zonder de vorige taak af te maken
 • Uitstekende focus bij interesse (hyperfocus)
 • Belangrijke spullen constant verliezen zoals je sleutels of telefoon
 • Terughoudend zijn of zelfs taken vermijden wanneer ze langere inspanning vereisen
 • Constante gedachtestroom
 • Slapeloosheid
 • Gevoeligheid, groot inlevingsvermogen

ADD bij kinderen: alle kenmerken en symptomen

Terwijl het hyperactieve kind met concentratieproblemen veel aandacht vraagt, trekt het rustige kind zich eerder terug. Leraren merken hierdoor minder snel op dat zich problemen voordoen, zoals het afgeleid raken door klasgenootjes. Redenen waardoor ADD bij kinderen wordt opgemerkt op school, is bijvoorbeeld dat het kind als enige het schoolwerk niet afkrijgt. Na verloop van tijd gaat het opvallen dat het rustige kind constant lijkt te werken, maar niets gedaan krijgt.

Het kan natuurlijk ook dat het concentratieprobleem dusdanig afleidt dat het kind op iedere prikkel gaat reageren. Dit wordt helaas echter vaak opgepikt als vervelend gedrag, in plaats van een kenmerk met een dieperliggende oorzaak. Kenmerkend voor ADD is dat wanneer het kind apart gezet wordt, de prikkels verminderen en de focus beter is.

Thuis laat het kind met ADD vaak slordig en chaotisch gedrag zien. Kenmerkend is de rommelige kamer die het kind met geen mogelijkheid wilt opruimen. Niet kunnen beginnen aan langdurende of vervelende taken is wederom een kenmerk van ADD.

Opvallend zijn de stemmingswisselingen die het kind laat zien. Ondanks dat zij moeite hebben met het verbaliseren van hun emoties, is hun innerlijke gevoelswereld enorm rijk. Iemand met ADD, zeker een kind, is snel overprikkeld waardoor alles even te veel wordt.

Als je een paar nachten slecht slaapt en onvoldoende tijd hebt om alles te verwerken, komt dit je humeur ook niet ten goede. Het is belangrijk om een balans te vinden tussen voldoende nieuwe indrukken en genoeg tijd om deze te verwerken. Een psycholoog kan de juiste begeleiding bieden in dit proces.

Kinderen met ADD hebben overal wat minder vriendjes en vriendinnetjes. Door de rijke fantasie spelen kinderen met ADD ook prima alleen. Wel hebben zij zeker behoefte aan sociaal contact. Doordat zij rustig en teruggetrokken zijn, is het niet altijd makkelijk om contact te leggen en te onderhouden. Daarnaast zijn mensen met ADD snel verveeld en ergens op uitgekeken. Het is dus belangrijk dat de ouders dit op de juiste manier begeleiden, eventueel met behulp van een psycholoog die ervaring heeft met de uitdagingen die ADD met zich meebrengt.

ADD bij volwassenen: alle kenmerken en symptomen

Wanneer je volwassen bent, wordt er minstens net zoveel van je verwacht als toen je jong was. Er wordt verwacht dat je je eigen boontjes dopt, verantwoordelijkheid neemt en je aan je afspraken houdt. Voor iemand met ADD is dit echter helemaal niet vanzelfsprekend. De ene volwassene met ADD ervaart minder problemen in het dagelijks leven dan de ander.

Evenals bij andere stoornissen, zijn kenmerken en symptomen bij iedereen in verschillende maten aanwezig. Omdat een volwassene met ADD zichzelf inmiddels al wat langer en beter kent, kun je rekenen op creatieve omwegen. Mensen met ADD zijn er als volwassenen vaak goed in om hun symptomen te verbergen. Dit kan leiden tot dwangmatig gedrag zoals bijvoorbeeld: constant de agenda raadplegen zodat er geen afspraken gemist worden.

Je kunt er vanuit gaan dat een volwassene met ADD de klok 5 minuten voor heeft staan om zichzelf te slim af te zijn, met te laat komen maak je geen vrienden. Orde scheppen in de chaos blijft een uitdaging. Als je als volwassene ADD hebt, zul je weten dat de dagelijkse, normale activiteiten, voor jou nog steeds extra energie kosten. Kenmerkend voor mensen met ADD is dat zij graag praktijkberoepen beoefenen waarbij zij hun creativiteit kwijt kunnen.

De afwezigheid van een 9 tot 5 mentaliteit, maakt dat een volwassene met een concentratiestoornis vaak geconfronteerd wordt met persoonlijke grenzen. Als je behoefte hebt aan structuur en je vindt het moeilijk om dit zelf in je dag aan te brengen, kan een online psycholoog je hiermee helpen. Ook buiten gebruikelijke kantoortijden kun je het gesprek met de psychologen van Mindler voeren.

ADD bij mannen; de kenmerken en symptomen

ADD wordt bij mannen nog vaker over het hoofd gezien dan bij vrouwen. Dat mensen met ADD vaak moeilijk over hun gevoel kunnen praten, valt ons bij een man minder snel op. Wanneer een vrouw haar gevoel niet uitspreekt, valt dit veel eerder op. Ook liggen de verhoudingen anders; ADHD wordt vaker gezien bij mannen en de diagnose ADD wordt vaker gesteld bij mannen.

Het kan voor een man lastig zijn om met ADD om te gaan. Je voelt je anders dan anderen, je neemt geen ondoordachte, spontane beslissingen. De impulsieve manier van leven kan voelen als de standaard, iets wat mannen man maakt. Het rijke emotionele leven dat zich afspeelt in je hoofd voelt wellicht als minder mannelijk, in vergelijking tot de norm.

Gevoelens van schaamte kunnen de overhand krijgen, probeer dit te voorkomen. Doorbreek vicieuze gedachtestroom door er met een psycholoog over te praten. Door het uitspreken van je gevoel en je zorgen, kun je dingen vanuit een ander perspectief gaan zien. Als je het lastig vindt om te vertellen wat je bezighoudt en wat je zorgen zijn, kan een online psycholoog uitkomst bieden. De professionele therapeuten van Mindler hebben ruime ervaring met ondernemen ADD.

Je voert gesprekken met de online psycholoog over alledaagse obstakels. De afstand die gecreëerd wordt middels videobellen kan helpen bij het ontspannen. In je vertrouwde omgeving ontspan je makkelijker dan in een psychologenpraktijk.

ADD bij vrouwen; de kenmerken en symptomen

Doordat mensen met ADD regelmatig bovengemiddeld intelligent zijn, weten de vrouwen de kenmerken van ADD goed te verbergen. Mede hierdoor wordt de diagnose ADD bij vrouwen vaak pas gesteld als zij al jong volwassen zijn.

Dat de diagnose ADD laat gesteld wordt, betekent niet dat je hier dagelijks geen problemen door ondervindt. Zo ervaren vrouwen met ADD vaak problemen in relaties. Niet alleen liefdesrelaties kunnen moeizaam verlopen, ook familiebanden en vriendschappelijke relaties komen regelmatig onder druk te staan. Het vergeten van verjaardagen bijvoorbeeld, komt over als onattent.

Doordat je met ADD meer behoefte hebt aan rust, zeg je afspraken nog wel eens af. Grote groepen mensen vind je veelal te druk en onoverzichtelijk waardoor je hier al ruim van tevoren tegenop ziet. Misschien kom je zelfs niet eens opdagen.

Emoties kunnen hoog oplopen, zeker als je constant het gevoel hebt dat je op je tenen loopt. Op werk ondervinden vrouwen met ADD regelmatig uitdagingen in het halen van een deadline, op tijd komen en op details letten. Je hebt het gevoel dat je anders bent en dit maakt je onzeker. Je bent gevoelig en voelt je hierin vaak onbegrepen en alleen.

Omgaan met je emoties en deze leren reguleren wordt beter haalbaar wanneer je hiervoor de hulp van een psycholoog inschakelt. Een professional gaat samen met jou deze taak aan, waardoor je het overzicht beter kunt houden.

Het is kenmerkend voor mensen met ADD om moeite te hebben om het gesprek met een psycholoog aan te gaan. Praten over gevoelens en emoties is immers een uitdaging. Toch is het goed om toe te geven wanneer je hulp nodig hebt, maak het jezelf niet moeilijker dan nodig.

Therapie via videobellen is een uitkomst, te laat komen is vrijwel onmogelijk. Je plant makkelijk een intakegesprek met de online psycholoog van Mindler in, zonder dat je langs een psychologenpraktijk hoeft. Samen kijken jullie naar de symptomen en uitdagingen waar je hulp bij wilt en ook is een eventuele test bespreekbaar.

Waar wordt ADD door veroorzaakt?

Door een afwijking in de werking van neurotransmitters, worden dopamine en noradrenaline onvoldoende aangemaakt. Door een tekort aan deze hormonen, worden er onvoldoende signalen aan de hersenen doorgegeven. Informatie wordt minder efficiënt geregistreerd. Het deel van de hersenen dat betrokken is bij functies als beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag en impulsbeheersing wordt hierdoor minder aangesproken.

ADD heeft voor 75% een erfelijke oorzaak.

Voor- en nadelen van ADD

De nadelen van ADD zijn aan de hand van de kenmerken en symptomen enigszins voor de hand liggend. Ondanks dat volwassenen meer tijd hebben gehad om zichzelf te begrijpen dan kinderen, dealen zij ook dagelijks met de nadelen van ADD. Regelmatig maken ouders zich zorgen over de toekomst van hun kind. Een veelgehoorde uitspraak is: “het zit er wel in, maar het komt er niet uit.” Na het spreken van een psycholoog voelen ouders zich vaak zekerder. Dit komt doordat het gedrag van hun kind niet ‘’raar’’ is, maar veroorzaakt wordt door een stoornis met een naam. Doordat het probleem tastbaar wordt, kan er naar oplossingen gezocht worden.

De nadelen van ADD

 • Rekenen/taal kan veel problemen opleveren, denk aan dyscalculie en dyslexie
 • Mensen met ADD worden vaak teleurgesteld door hoge verwachtingen van anderen. Dit gecombineerd met de behoefte aan rust, kan eenzaam zijn
 • Doordat mensen met ADD snel verveeld kunnen zijn, is het niet makkelijk om vriendschappen te onderhouden en projecten af te maken
 • Het is erg moeilijk om afwachtend te zijn, directe behoeftebevrediging is groot
 • Veel verantwoordelijkheid dragen op bijvoorbeeld het werk is lastig. Dit komt door het ontbreken van structuur, oog voor details en een overzichtelijke agenda. Multitasken is erg moeilijk voor iemand met ADD
 • De hormonale disbalans in de hersenen geeft meer risico op neerslachtige gevoelens, depressie en angststoornissen
 • De verslavingsgevoeligheid bij ADD en ADHD ligt hoger dan gemiddeld
 • De omgeving heeft dikwijls weinig begrip voor de concentratiestoornis. Dit onbegrip wordt onder andere gevoed door de hyperfocus die zich af en toe laat zien. Hierdoor lijkt het alsof iemand met ADD zich wel kan concentreren, maar het gewoon niet wilt

ADD heeft behoorlijk wat invloed op het leven van de persoon die ermee leeft, evenals de omgeving. Toch is ADD zeker niet alleen kommer en kwel. Als je het moeilijk vindt om de positieve kanten in te zien, ga dan eens het gesprek aan met een psycholoog.

De voordelen van ADD

 • Mensen met ADD hebben een rijke fantasie en een groot inlevingsvermogen. Hierdoor bekijken zij zaken snel vanuit alle perspectieven
 • Creativiteit komt iemand met ADD niet tekort, deze wordt geuit middels entertainment als zang, dans, toneel en kunst
 • Een goed gevoel voor humor en een logische kijk op dingen, zijn zaken die iemand met ADD over het algemeen kan waarderen
 • Veel dingen worden door het verminderde vermogen om prikkels te filteren, intenser dan gemiddeld ervaren. Hierdoor geniet je als iemand met ADD extra van muziek, prettige geuren, gezellige lampjes en de natuur
 • Wanneer een bezigheid interessant wordt gevonden, valt alles eromheen weg. Mensen met ADD kunnen tot diep in de nacht doorgaan met het bedenken van oplossingen voor een vraagstuk op werk of het leggen van een puzzel. De hyperfocus is een bijzonder goed waar zowel mensen met ADD als ADHD over beschikken
 • Je bent als iemand met ADHD net even anders dan anderen. Je beleeft dingen op een andere manier waardoor je jezelf onderscheidt

Heb ik ADD? De beste ADD tests

Anders zijn is helemaal niet erg, je anders voelen kan daarentegen wel vervelend zijn. Je kunt je eenzaam en raar gaan voelen, terwijl je juist uniek bent. Als je je afvraagt of je ADD hebt, is het verstandig om een afspraak te maken met je huisarts. Hier kun je aangeven waar je tegenaan loopt en wat je denkt nodig te hebben. De huisarts zal je voorzien van een doorverwijzing, zodat je met een professional kunt praten.

Met de doorverwijzing wordt het gesprek met de online psycholoog van Mindler vergoed vanuit je basisverzekering. Dit betekent dus dat als je je wilt laten testen op ADD, dat je dit door een professional kunt laten doen. Online worden veel zelftests aangeboden, wees hier voorzichtig mee. Het afnemen van een goede test en stellen van een juiste diagnose, kun je beter overlaten een professional.

Therapeuten kijken naast een goede, officiële test, ook naar jou als persoon. Tijdens gesprekken met de psycholoog heb je ruimte om je antwoorden toe te lichten, bij een zelfstandige online test krijg je nooit het beste en meest kloppende resultaat.

Kan ik mijn kind laten testen op ADD?

Wanneer je vanuit school de vraag krijgt of je je kind kunt laten testen, kan dit als een verrassing komen. De docent ziet het kind 5 dagen in de week en krijgt hierdoor een redelijk beeld. Wanneer school denkt dat de potentie er niet uitkomt, je kind anderen afleidt en constant zit te dromen, trekken zij hopelijk aan de bel.

Dankzij oplettende leerkrachten, kun je jouw kind laten testen op ADD. Ga het gesprek aan met de huisarts en bespreek hier je ondervindingen. Het is niet ongebruikelijk dat het kind zich tegen een test verzet. Een label krijgen wat je anders maakt dan anderen is voor veel kinderen een vervelend idee.

Je kind bijtijds testen op ADD, denk hierbij aan basisschoolleeftijd, kan een hoop frustratie besparen. Een psycholoog kan aan de hand van een of meerdere gesprekken, concluderen of ADD de aanleiding voor de concentratieproblemen is. Wanneer je minder mobiel bent omdat je bijvoorbeeld geen auto hebt, biedt een online psycholoog uitkomst. Ook als je tijdens gebruikelijke kantoortijden aan het werk bent, kun je je kind laten testen op ADD.

Met de juiste begeleiding van een psycholoog of andere deskundige, is het goed mogelijk dat het kind beter tot zijn of haar recht komt. Eventuele medicatie kan het juiste steuntje bieden wat het kind nodig heeft om zich beter te focussen. Extra structuur aanbrengen, door bijvoorbeeld een agenda, kan een stuk houvast bieden. Kleine aanpassingen hebben veel invloed en kunnen een positief verschil maken als het aankomt op de toekomst van het kind.

ADD tests - het krijgen van een diagnose

Er bestaat geen kant-en-klare test die je de diagnose ADD geeft. Bestaande ADD testen omschrijven symptomen vanuit het DSM-5 handboek. Wanneer je deze ADD kenmerken en symptomen bespreekt met een psycholoog, is er ruimte voor uitleg. Een zogenoemde ADD test die je online tegenkomt, is hierdoor minder betrouwbaar dan wanneer je dit laat testen aan de hand van een gesprek met een psycholoog.

Mindler heeft een breed aanbod aan psychologen, die ruime ervaring hebben met de symptomen en kenmerken van ADD. Het is fijn om begrepen te worden en erkenning te krijgen voor problemen die onzichtbaar zijn voor een ander.

Hoe is ADD in het dagelijks leven te behandelen?

De diagnose ADD heb je je hele leven. Met de juiste therapie, hulpmiddelen en mogelijke medicatie kun je er goed mee leven en functioneren.

De behandeling van ADD kan door:

 • Aanpassing van school of werkomgeving
 • Psychotherapie (PT)
  Bij PT wordt dieper op de oorzaak van symptomen ingegaan, je verleden speelt daarbij een grote rol. De gedachte achter deze therapie is dat psychische problemen door een gebeurtenis veroorzaakt worden en inzicht en genezing komt als men begrijpt wat de oorzaak was.
 • Medicatie ter ondersteuning van therapie zoals Ritalin, Concerta, Medikinet, Efexor en Strattera.

Deze therapievorm is mogelijk mij Mindler. We bieden hulp, meestal binnen 24-48 uur:

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  Deze therapie richt zich op het aanleren van een nieuwe, meer gezonde manier van denken en handelen bij ADD in het dagelijks leven. Gedachten en gedrag die problemen veroorzaken worden samen met de therapeut geïdentificeerd.

ADD medicatie

Naast diverse vormen van therapie, zijn de symptomen van ADD te verminderen met medicatie. Niet iedereen vindt het gebruik van medicijnen een prettig idee. Toch kan medicatie om met ADD te leven, naast nadelen, ook zeker voordelen hebben. Welke hiervan het zwaarst weegt is per persoon verschillend.

Wanneer de symptomen van ADD behandeld worden met medicatie, wordt dit altijd gedaan in overleg met een psychiater. Dit is nodig omdat zowel een gebruikelijke psycholoog, als een GZ- en klinisch psycholoog, niet bevoegd zijn om medicatie uit te schrijven. Ook als je een tegenstander bent van het gebruik van medicatie is het goed om dit standpunt naar je therapeut uit te spreken. Wellicht kan de psycholoog je tot nieuwe inzichten brengen en zo niet, is dit natuurlijk ook prima.

Verschillende soorten ADD-medicijnen

Voor 80% van de mensen met ADD en ADHD heeft stimulerende medicatie gunstige effecten. Naast stimulerende medicatie kan er ook gekozen worden voor rustgevende medicatie. ADD en ADHD gaat vaak gepaard met een andere stoornis zoals angst- en stemmingsstoornissen. Naast medicatie welke specifiek gericht is op het bestrijden van de ongemakken die ADD met zich meebrengt, kan er gekeken worden naar het verzachten van de effecten van bijkomende problemen.

Melatonine als middel om in slaap te komen, kan gevolgen als een verslechterde concentratie aanzienlijk verminderen. Doordat je beter in slaap komt, komt dit de concentratie (en daarmee symptomen van ADD) ten goede.

Ritalin

Een veel voorgeschreven medicijn voor zowel ADD als ADHD is Ritalin. Het werkende bestanddeel methylfenidaat heeft een stimulerende werking. Het medicijn ritalin komt in verschillende doseringen, een psychiater stelt de juiste dosering vast. Ritalin wordt gebruikt gedurende de dag, omdat het medicijn ongeveer 3 uur werkt, is de aanbeveling vaak een dosering van 3 maal daags. Omdat het stimulerende middel slapeloosheid kan veroorzaken, wordt afgeraden dit kort voor het slapen te nemen. Ritalin wordt ook in combinatie met andere ADD medicatie voorgeschreven zoals Concerta.

Concerta

Concerta heeft een langere werking dan Ritalin en wordt aan het begin van de dag ingenomen. Het medicijn helpt met focussen en vermindert de invloed van prikkels van buitenaf. Een veelgehoorde bijwerking van Concerta is de dip in zowel de stemming als concentratie, nadat het medicijn uit werkt. Dit geldt overigens ook voor Ritalin, de werkzame stof van deze medicijnen is gelijk. Medikinet wordt regelmatig in een adem genoemd met Concerta. Medikinet bestaat sinds 2007 en wordt evenals Concerta ingezet om de concentratie en focus te verbeteren.

Adderall

Dit is een middel dat in Amerika vaak wordt voorgeschreven. Eén van de werkzame stoffen van het medicijn Adderall is dextro-amfetamine. Het medicijn is hierdoor sterker en dus lager gedoseerd. Dextro-amfetamine werkt anders dan de werkzame stof in Ritalin en Concerta, namelijk Methylfenidaat. Adderall stimuleert de heropname van van neurotransmitters waar Ritalin en Concerta dit proces juist remmen.

Modafinil

Oorspronkelijk wordt Modafinil ingezet bij narcolepsie. Het medicijn is dus eigenlijk ontwikkelt voor een slaapstoornis, maar kan ook veel betekenen voor klachten van ADD. Over de precieze werking lijkt nog weinig bekend, het medicijn wordt uiteindelijk ingezet als andere medicatie zoals Ritalin niet het gewenste effect heeft.

Effexor

Normaliter wordt Effexor gebruikt bij de behandeling van depressie. Dit antidepressivum heeft ongeveer hetzelfde effect op de hersenen als Ritalin en Concerta. Het stimuleert bepaalde neurotransmitters. Depressieve klachten zijn niet ongebruikelijk bij ADD, hierdoor is de kans dubbel zo groot dat met medicijn een gunstige uitwerking heeft.

Natuurlijke ADD-supplementen

In principe geven ADD- en ADHD-medicijnen een rebound effect wanneer deze uitwerken. Een rebound effect is wanneer het medicijn uit werkt, de klachten in alle hevigheid en erger terugkomen. Hier is bij het gebruik van natuurlijke supplementen geen sprake van. De kans op bijwerkingen is een stuk lager dan bij farmaceutische medicatie en je hebt geen doktersvoorschrift met recept nodig. Ook hoef je bij het gebruik van natuurlijke voedingssupplementen geen rekening te houden met het gebruik van andere supplementen.

LTO-3

L-Theanine is een van de 3 componenten uit het voedingssupplement LTO-3. De aminozuren in dit supplement zijn gelijk aan die uit theeblaadjes, geheel natuurlijk dus. LTO-3 kan niet alleen de juiste ondersteuning bieden bij ADD en ADHD, maar wordt ook gebruikt bij slapeloosheid, rusteloosheid en depressie.

Visolie

Omega-3 vetzuren ondersteunt de hersenen, dit geldt niet alleen voor mensen met concentratieproblemen. De hoeveelheid visolie die onze hersenen nodig hebben, halen we niet uit onze voeding. Onderzoek wijst uit dat het gebruik van visolie net zoveel effect heeft op de concentratie van kinderen met ADD als medicatie als Ritalin.

Fosfatidylserine

Evenals omega-3 vetzuren is fosfatidylserine terug te vinden in vette vis. Het hoogste gehalte zit in makreel en haring. Het supplement is verkrijgbaar zonder recept en zou een gunstig effect op de concentratie hebben. Ook wijst onderzoek uit dat Fosfatidylserine een positief effect heeft op de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie.

L-Carnitine

L-carnitine is een aminozuur achtige stof, wat betekent dat dit een lichaamseigen stof is. Er zijn meerdere varianten van het supplement L-carnitine. De consumenten die L-carnitine aanschaft om de sportresultaten te verbeteren, kiest voor L-carnitine Tartraat. Als je het supplement wilt inzetten om symptomen van ADD en ADHD te verminderen, ondersteunt Acetyl L-carnitine hierbij. Niet iedereen weet dat er verschillende soorten L-carnitine zijn, overleg eventueel gebruik hiervan met de online psycholoog. Mede door hun ervaring met ADD, kunnen zij je hierin een passend advies geven.

Ginko Biloba

Afkomstig van de Japanse notenboom zit Ginko Biloba in nog volop in de testfase. Een pilot studie wees uit dat gevoelens van angst en frustratie na gebruik van het supplement aanzienlijk verminderen. Ook verbeterde de concentratie en tolerantie van de testpersonen. De test werd gehouden onder 6 jongeren met zowel ADD als ADHD, die zelfs concludeerden graag verder te willen gaan met het gebruik van Ginko Biloba.

De kenmerken en symptomen van ADD zijn voor iedereen verschillend. Je kunt ADD als uitermate storend ervaren, een ander geniet van het gevoel van uniek zijn. Wanneer medicatie als Ritalin en Concerta je niet ligt door geloofsovertuiging, gevoeligheid voor bepaalde bestanddelen of je wilt simpelweg geen medicatie nemen, bieden natuurlijke middelen uitkomst.

Evenals de intensiteit van de ADD worden ook de effecten van natuurlijke supplementen door iedereen anders ervaren. Het uitproberen van homeopathische middeltjes is veilig. Opiaten als Ritalin worden uitsluitend op voorschrift afgegeven door een gz-psycholoog of psychiater. Bespreek met de psycholoog wat de opties zijn.

Jouw persoonlijke online therapeut

Als je je op zoek bent naar iemand die je begrijpt en de juiste begeleiding bij ADD biedt, dan kun je rekenen op de psycholoog van Mindler. Onze online psychologen geven je de mogelijkheid kennis met ze te maken, aan de hand van hun online profiel. Zit er een psycholoog bij waar je graag eens mee zou willen praten? Plan zelf een intakegesprek in en bespreek samen met de online psycholoog wat hij of zij voor jou kan betekenen.

Begin nu met online therapie - Download Mindler!

Vanuit je eigen vertrouwde huiskamer, ontmoet je zonder lange wachtlijsten en wachttijden, de door jou gekozen therapeut. Na de therapiesessie kun je direct ontspannen, je hoeft niet te dealen met reistijd. Omdat je je gesprekken ook in het weekend en de avonduren kunt inplannen, kom je niet in de knel met je werk. Volg de gemakkelijke onderstaande stappen voor het maken een online afspraak. Al ruim 30.000 consulten zijn je voorgegaan.

 1. Vraag om een verwijsbrief bij jouw huisarts
 2. Download de gratis Mindler app via de Google Play store (Android toestellen) of Appstore (iPhone toestellen)
 3. Vul je gegevens in om een account en dossier aan te maken
 4. Kies de behandelaar die jou aanspreekt
 5. Kies een tijd en datum wanneer het jou uitkomt
 6. Tijd voor je afspraak? Open de app en druk op de groene knop ‘afspraak starten’

Laatste update: 2022.09.29

Auteur: Karin Leijen

Beoordeeld door: Michelle De Mol