Mindler » Artikelen » Behandelmethoden bij Mindler » Kan ik bij Mindler terecht?

Kan ik bij Mindler terecht?

Onder welke omstandigheden en met welke klachten kun je bij Mindler terecht voor online psychische hulp? En welke voorwaarden gelden er voor een vergoeding vanuit de basisverzekering? Op deze pagina vind je daarop de antwoorden. Ook hebben we de zogenaamde in- en exclusiecriteria voor vergoede zorg toegevoegd.

Mindler therapie

Wel of geen behandeling nodig?

Regels vanuit verzekeraars

Voor de vergoede zorg bij Mindler heb je een geldige verwijsbrief nodig van je huisarts of POH-GGZ, deze is poortwachter en bepaalt of een behandeling in de Basis GGZ van toepassing is. Alleen met een verwijsbrief kun je in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit je basisverzekering.

Om jou als cliënt de vergoede zorg te kunnen bieden bij Mindler, moet er een DSM-V diagnose vastgesteld worden. Door middel van deze diagnose val je onder de geneeskundige GGZ en zal de zorg in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar worden vergoed. Je betaalt alleen het eventueel nog verplichte eigen risico. Mindler heeft met meerdere zorgverzekeraars een contract. Bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars hoef je bij Mindler geen eigen bijdrage te betalen, die vergoedt Mindler voor jou.

Soms kan het voorkomen dat je per abuis verkeerd wordt doorverwezen naar Mindler Basis GGZ. Daar komen wij voor de behandeling achter, omdat wij een intakegesprekken uitvoeren met elke cliënt. Kan de behandeling niet vergoed door Mindler uitgevoerd worden, dan bespreken wij dat met jou tijdens de intakefase en word je terug verwezen naar je huisarts.

Voorwaarden voor een behandeling bij Mindler

Voorwaarden voor een vergoeding van jouw zorg

De minimale voorwaarden voor een kortdurende monodisciplinaire GGZ – oftewel een BGGZ-behandeling – die onder de vergoede zorg valt bij Mindler, zijn:

 • Er is een vermoeden van een DSM-5 stoornis, waarbij voldaan moet worden aan het zgn. duurcriterium waarbij de symptomen te classificeren zijn

 • Het betreft lichte tot matige psychische klachten

 • Voor personen vanaf 18 jaar

 • Met een geldige verwijzing van de huisarts of POH-GGZ

Indien je de behandelingen vergoed krijgt via je werkgever, dan zijn de voorwaarden:

 • Ook alle lichtere klachten worden vergoed: het criterium van de DSM-5 stoornissen vervalt, echter zwaardere psychische klachten blijven vallen onder de Specialistische GGZ

 • Voor personen vanaf 18 jaar

Met welke psychische klachten kun je bij de vergoede zorg van Mindler terecht?

Hieronder volgen uit de DSM-5 geclassificeerde diagnoses en stoornissen die wij behandelen bij Mindler.

Dit kan mogelijk nogal wat veel zijn. Ben je hier niet zo mee bekend of schrikt het af, dat is helemaal OK. Kijk gerust eerst op Thuisarts.nl naar meer informatie over jouw klachten of neem contact op met je huisarts.

 • Alle depressieve stemmingsstoornissen, met uitzondering van: – Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis – Premenstruele stemmingsstoornis (PMSS)

 • Alle angststoornissen en angstklachten – N.b. uitzondering hierop is de specifieke fobie. Eerst aangewezen behandelaar is je huisarts. Alleen bij ernstige belemmering door veel voorkomende situaties of bij bloed-letsel-injectiefobie kan de huisarts verwijzen naar de GGZ.

 • Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen, waarbij aan de volgende stoornissen aanvullende eisen gesteld worden en alleen behandeld kunnen worden onder voorwaarden: – Verzamelstoornis, waarbij sprake is van excessief verwerven en gering of ontbrekend realiteitsbesef – Excoriatiestoornis (huidpulkstoornis) met ernstige lichamelijke complicaties – Obessieve-compulsieve of verwante stoornis door een somatische aandoening

 • Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen: – Posttraumatische-stressstoornis (PTSS) Let op: complexe PTSS behandelen wij niet – Acute stressstoornis – Andere en ongespecificeerde trauma en stressorgerelateerde stoornissen

 • Alle somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen, m.u.v. psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden

 • Matige eetbuistoornis (4 tot 7 eetbui-episoden per week)

 • Seksuele disfuncties – Nb. bij Mindler worden deze niet behandeld als primaire diagnose, maar als secundair aan een andere diagnose, aan voorwaarden voor de verwijzing door de huisarts gebonden.

 • Disruptieve, impulsbeheersing- en andere gedragsstoornissen

Aanvullend hierop behandelen wij:

 • Omgaan met ADHD/ADD (dus niet de diagnostiek)

 • Woede en agressie (m.u.v. delict gedrag)

 • Autisme / Autismespectrumstoornis (m.u.v. de diagnostiek)

 • Verstoord lichaamsbeeld

 • Stemmingsklachten

 • Faalangst

 • Genderproblemen (niet als primaire diagnose)

 • Chronische pijnklachten

 • ALK (aanhoudende, lichamelijke klachten), zoals IBS (Irritable Bowel Syndrome)

 • Identiteitsproblemen m.u.v. persoonlijkheidsstoornis

 • Dwangklachten

 • Paniekklachten

 • Pre- en postpartum depressie

 • Zelfbeeld / onzekerheid

 • Sociale angstklachten

 • Enkelvoudig trauma

Angstklachten, stemmingsproblemen en traumagerelateerde problemen worden het vaakst bij Mindler behandeld.

Welke klachten zijn daarnaast mogelijk als behandeling via jouw werkgever wordt vergoed?

Ook voor alle lichtere klachten kun je bij Mindler terecht. In het geval jouw werkgever de behandeling vergoedt, worden er geen eisen gesteld vanuit de zorgverzekeraar. De voorwaarde dat jouw klachten aan een DSM-5 diagnose moeten voldoen, komt te vervallen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Burnout

 • Stressgerelateerde klachten

 • Rouw

 • Slaapproblemen

 • Werkgerelateerde problemen

 • Seksuele problemen

 • Slaapproblemen

Bij welke klachten kun je niet voor de vergoede zorg bij Mindler terecht?

Zwaardere psychische klachten blijven vallen onder de Specialistische GGZ en daarvoor kun je niet bij Mindler terecht.

Voor de volledigheid, in de vergoede (online) zorg gelden de volgende zogenaamde exclusiecriteria, wat betreft de diagnoses uit de DSM-5. Spelen deze klachten bij jou, dan heb je een verwijzing nodig naar een S-GGZ instelling:

 • Verstandelijke beperkingen

 • Communicatiestoornissen

 • Specifieke leerstoornissen

 • Motorische stoornissen / coördinatieontwikkelingsstoornis

 • Schizofreniespectrum- en andere psychotische stoornissen

 • Bipolaire stemmingsstoornissen

 • Disruptieve stemmingsdisregulatiestoornis

 • Premenstruele stemmingsstoornis (PMSS)

 • Aanpassingsstoornissen (en reactieve hechtingsstoornis en ontremd-sociaalcontactstoornis, welke in de kind- en jeugdsetting passen)

 • Dissociatieve verschijnselen en/of stoornissen

 • Voedings- en eetstoornissen, ernstig ondergewicht

 • Stoornissen in de zindelijkheid

 • Slaap-waakstoornissen

 • Middelgerelateerde en verslavingsstoornissen, inclusief cafeïneonttrekkingssyndroom of tabaksgerelateerde stoornissen

 • Neurocognitieve stoornissen, zoals: – Delirium – Uitgebreide neurocognitieve stoornissen – Beperkte neurocognitieve stoornissen

 • Persoonlijkheidsstoornissen

 • Parafiele stoornissen

 • Bewegingsstoornissen en andere bijwerkingen van medicatie

 • Genderdysforie als primaire diagnose

 • Van de trauma- en stressorgerelateerde stoornissen, behandelen wij geen: – Reactieve hechtingsstoornis – Ontremd-sociaalcontactstoornis – Complexe PTSS

Aanvullend hierop behandelen wij niet:

 • Ernstige zelfverwaarlozing of verwaarlozing van anderen

 • Decompensatie (psychotisch)

 • (Risico op) suïcide

 • (Huiselijk) geweld

 • Kindermishandeling

 • Automutilatie

 • Structureel overmatig middelengebruik en/of -afhankelijkheid (verslavingsproblematiek)

 • Burn-out/overspannen (alleen mogelijk via onze bedrijfsoplossing)

 • Relatieproblemen (alleen mogelijk via onze bedrijfsoplossing)

 • Ernstige psychiatrische aandoeningen

 • Overheersende persoonlijkheidsproblematiek (bijvoorbeeld borderline)

 • Overbruggingszorg

De voordelen van Mindler

 • Er is geen wachttijd. Bij onze psychologen is direct een afspraak in te plannen.

 • Je kiest zelf een psycholoog uit o.b.v. specialisme, geslacht, taal en werkgebieden.

 • Je betaalt alleen het eventueel nog verplichte eigen risico. Mindler heeft met meerdere zorgverzekeraars een contract. Bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars vraagt Mindler geen eigen bijdrage.

 • Bij Mindler vinden de videogesprekken plaats via ons veilige platform in de Mindlercare app, zodat je vanuit het comfort van je eigen huis je gesprekken kunt voeren.

 • De Mindler app biedt jou tussen de videogesprekken door, extra ondersteuning en informatie om je nog sneller te kunnen helpen.

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel over of je bij Mindler terecht kunt, nog vragen? Kijk bij onze Veelgestelde vragen of neem gerust contact met ons op via info@mindler.nl.


Bijgewerkt: 2023-04-04

Auteur: Sophie Spanjer

Beoordeeld door: Ferry Helderman