Triage en intakegesprekken bij Mindler

Voordat jouw behandeling bij Mindler start, vinden zogenaamde triage en intake gesprekken plaats. Deze zijn telefonisch en met een van onze psychologen.

Triage en intakegesprekken bij Mindler Nederland

Wat is triage in de GGZ? En hoe gaat bij Mindler Nederland in zijn werk? Welke intakegesprekken heb je bij Mindler?

Bij Mindler Nederland zijn diverse psychologen in dienst die als onderdeel van hun geestelijke gezondheidswerk voor ook de triage uitvoeren. In dit artikel leggen we daar meer over uit. Als na de triage blijkt dat een behandeling bij Mindler kan plaatsvinden, volgt een intakegesprek, ook dat lichten we hier toe.

Wat is triage?

Het woord ‘triage’ komt van het Franse woord voor ‘sorteren’. In de medische wereld betekent triage dat de urgentie van de hulpvraag wordt beoordeeld door een specialist. Tijdens een telefonisch gesprek kijken wij naar wat de ernst van je klachten, wat prioriteit heeft en hoeveel tijd de zorg rondom deze vraag kost. Triage heeft als doel dat jij als cliënt de juiste zorg gaat ontvangen bij de juiste hulpverlener. Vandaar dat dit een hele belangrijke stap is bij Mindler.

In de kortdurende monodisciplinaire geestelijke gezondheidszorg – oftewel de Basis GGZ waarvoor wij de triage bij Mindler Nederland uitvoeren – gelden specifieke criteria waaraan een hulpvraag moet voldoen. Waarom? Omdat deze criteria vanuit richtlijnen van de Nederlandse overheid zijn bepaald, en daar bovenop geldt dat de hulpvraag passend moet zijn bij geestelijke gezondheidszorg die door ons online gegeven wordt.

Hoe vindt triage plaats bij Mindler?

Nadat wij bij Mindler jouw aanmelding of verwijsbrief hebben ontvangen, nemen wij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op. Dit is een telefonisch screeningsgesprek. Wij doen daarvoor minimaal 3 (anonieme) belpogingen.

Eén van onze psychologen neemt in deze afspraak een aantal vragen met jou door om zo in te kunnen inschatten of jouw klachten en hulpvraag passend zijn voor een behandeling in de Basis GGZ, en daarmee de zorg die vergoed wordt vanuit je basisverzekering. Dit gesprek duurt gemiddeld 10 tot 15 minuten.

Aan het eind van dit triagegesprek, wordt je geïnformeerd of jouw hulpvraag passend is bij Mindler. Zo niet, dan wordt je terug verwezen naar jouw huisarts. Zo wel, dan kan je vervolgens een intakegesprek inboeken in de Mindler app.

De volgende stap: het intakegesprek

In het intakegesprek wordt samen met jou een tweede, onderzoekend gesprek gevoerd om een nog beter zo beeld te krijgen van jouw klachten en om andere factoren in kaart te brengen die mogelijk meespelen bij het ontstaan van de klachten of waardoor deze klachten mogelijk in stand worden gehouden. Jouw specifieke hulpvraag bespreek je dus hierin verder met jouw behandelend psycholoog, samen met de mogelijkheden voor jouw behandeling binnen Mindler en hoe deze eruit komt te zien.

Jouw behandelaar stelt een diagnose vast, en vervolgens wordt samen met jou een behandelplan opgesteld. Hierin maken jullie afspraken over het aantal gesprekken, de combinatie met internetbehandeling en de frequentie van de afspraken.

Indien je na het eerste intakegesprek niet verder gaat met de behandeling bij Mindler, is de intake volledig kosteloos. Indien je de behandeling voortzet, geldt dit gesprek onder één van de behandelingen, welke vergoed wordt vanuit je basisverzekering, mits je hiervoor een geldige verwijsbrief hebt ingediend.

Het eerste intakegesprek duurt 30 minuten, zoals alle sessies bij Mindler. Het kan zijn dat je hierna nog een tweede of derde intakegesprek zal voeren met je psycholoog. Deze zal dat uiteraard met jou bespreken, en duren elk ook 30 minuten.

De verwijsbrief

Voor een particuliere aanmelding en behandeling bij Mindler, die in aanmerking komt voor vergoeding van de zorgverzekering, heb je een verwijsbrief nodig van je huisarts. Mindler Nederland heeft met een groot aantal zorgverzekeraars een contract afgesloten. Bij niet-gecontracteerde zorgverzekeraars hoeft de cliënt geen eigen bijdrage te betalen, dit wordt door Mindler vergoed. Je dient wel rekening te houden met het wettelijk verplichte eigen risico. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

Een geldige verwijsbrief dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. De voorwaarden kun je hier lezen.

Vragen over onze triage of intakegesprekken?

Heb je naar aanleiding van dit artikel over triage en intakegesprekken nog vragen? Kijk bij onze Veelgestelde vragen of jouw vraag ertussen staat of neem gerust contact met ons op via info@mindler.nl.

Laatste update: 2022.09.14

Auteur: Sophie Spanjer

Beoordeeld door: Liesbeth van Tongeren