Informatie over vergoedingen en tarieven

1. Zorgkosten

Zorg bij Mindler kan vergoed worden vanuit je basisverzekering (Basis GGZ) of via je werkgever. Een vergoeding via jouw zorgverzekeraar is alleen mogelijk met een geldige verwijzing en een vastgestelde en vergoede DSM-5 diagnose.

Wij hebben met veel zorgverzekeraars een contract. In het geval dat we geen contract hebben met jouw verzekeraar, kan het zijn dat de verzekeraar je vraagt naast het wettelijke verplichte eigen risico een eigen bijdrage te betalen. Deze eigen bijdrage nemen wij voor onze rekening, dus daar hoef jij je geen zorgen over te maken.

2. Eigen risico

2.1 Verplicht eigen risico

Bij alle verzekeraars in Nederland geldt een verplicht eigen risico van €385,- per persoon. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder de eerste €385,- van de verzekerde zorgkosten zelf moet betalen.

Als je dit jaar nog niet al je eigen risico hebt verbruikt dan worden de kosten van de behandeling hiermee verrekend. Als je eigen risico verbruikt is worden de overige verzekerde zorgkosten vergoed door je verzekeraar. Jouw eigen risico verloopt per kalenderjaar.

2.2 Vrijwillig eigen risico

Het is mogelijk je eigen risico van €385,- te verhogen tot maximaal €885,-. Als je een vrijwillig eigen risico hebt zal de zorgverzekeraar de behandelkosten eerst van je vrijwillig eigen risico af halen, voordat ze de behandelkosten overnemen. We raden dan ook aan om jouw eigen risico op minimaal te zetten als je bij Mindler in zorg wil komen.

2.3 Aan wie betaal je het eigen risico

  • Als Mindler een contract heeft met je verzekeraar, betalen zij ons uit en betaal je je eigen risico aan de verzekeraar.

  • Als je de factuur zelf hebt ontvangen haalt de verzekeraar het eigen risico af van de vergoeding die zij aan jou uitbetalen en moet je het eigen risico dus direct naar ons overmaken.

2.4 Vragen over jouw eigen risico?

Wij kunnen jouw resterende eigen risico niet inzien, voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar.

3. Eigen bijdrage

Hebben wij geen contract met jouw zorgverzekeraar? Dan vergoedt jouw verzekeraar slechts een bepaald percentage van de geleverde zorg. Het overige deel van de rekening wordt ook wel de ‘eigen bijdrage’ of ‘onvergoed’ genoemd. Goed nieuws! Mindler neemt deze kosten geheel voor haar rekening. Dit betekent dat jij dit niet hoeft te betalen en je hier dus geen zorgen over hoeft te maken. Let daarbij wel op dat je hiervoor bij de juiste verzekeraar zit. Meer specifieke informatie hierover kan je hier vinden: Verzekeringsinfo 2024

Een voorbeeld

  • Je krijgt een rekening van Mindler van 500 euro.

  • Jouw verzekeraar vergoedt 80%. Dit komt neer op 400 euro.

  • De eigen bijdrage/onvergoede zorg komt dan neer op 100 euro.

  • Jouw verzekeraar vergoedt dan dus 400 euro*

*Met uitzondering van jouw eigen risico: Dit betekent dat, als je nog 50 euro eigen risico had, de verzekeraar dit in mindering brengt en je 350 euro uitbetaalt. Wij vragen je enkel het verzekerde gedeelte te betalen, dit is in dit geval 400 euro.*

4. Hoe werkt de factuur?

4.1 Wat staat er op de factuur?

Jouw rekening is opgesplitst in verschillende typen zorgprestaties. Voor behandeling bij Mindler zal je de volgende typen zorgprestaties terugzien.

  1. Consult diagnostiek (o.a. het intakegesprek en het adviesgesprek)

  2. Consult behandeling (o.a. de behandelsessies, berichten over je behandeling en feedback op huiswerkopdrachten)

De tarieven voor deze prestaties zijn afhankelijk van het beroep van je behandelaar en de duur van het consult.

In het overzicht op jouw factuur kan je precies zien wat er door ons in rekening is gebracht. Soms heeft een consult misschien iets langer of korter geduurd dan op het overzicht van je verzekeraar staat. Dat komt omdat wordt uitgegaan van de geplande tijd.

4.2 Tarieven

De tarieven van de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) worden jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Met een verwijsbrief van je huisarts of andere geldige verwijzer, wordt de behandeling vergoed. Voor alle zorg uit de basisverzekering geldt het eigen risico van minimaal €385,00.

Jouw zorgverzekeraar vergoed bij een natura-polis slechts een deel van onze rekening. Het verschil met de NZA-tarieven nemen wij voor onze rekening. Jij hoeft dit dus niet aan te vullen.

Vanaf 2023 heeft de NZa de tarieven vastgesteld op basis van de tijd die de behandelaar direct, dus samen met de patiënt besteedt. Dit is nieuw: voorheen mocht alle tijd, dus ook de tijd van administratie, bijhouden van het dossier, collegiaal overleg, enz. in rekening worden gebracht.

De NZa heeft deze indirecte tijd in de nieuwe tarieven meegenomen, waardoor zij nu een stuk hoger uitvallen. Maar in feite komen de kosten op hetzelfde neer als de jaren hiervoor.

4.3 Hoe declareer ik bij de verzekeraar

Als je een factuur hebt ontvangen, kan je deze zelf declareren bij jouw verzekeraar. Je kunt deze gemakkelijk online declareren op jouw persoonlijke verzekeringspagina. Zodra de verzekeraar de factuur heeft verwerkt, zullen zij jou (via hun declaratiepagina) doorgeven hoeveel verzekerd is en wat zij daarvan vergoeden. Jij hoeft ons enkel het verzekerde gedeelte te betalen. Dit komt neer op wat de verzekeraar jou uitbetaalt plus je “eigen risico”; het niet verzekerde gedeelte, de “eigen bijdrage” hoef je niet te betalen.

4.4 Mijn verzekeraar keurt mijn factuur af, wat doe ik?

Als wij jouw verwijsbrief hebben verwerkt voordat je met je behandeling begonnen bent, dan is je zorgverzekeraar verplicht de rekening te vergoeden. Het maakt hiervoor niet uit bij welke verzekeraar je bent aangesloten. Mocht je toch een afgekeurde factuur ontvangen, mail dan naar zorgfacturatie@mindler.nl. Vermeld in dit geval

  1. Het factuurnummer

  2. De reden waarom jouw verzekeraar de nota afkeurt.

We helpen je dan om dit op te lossen.

5. Wanneer kun je de factuur verwachten?

Gecontracteerde zorg

Wij streven ernaar om de facturen binnen 3 maanden na jouw afspraak te hebben verstuurd. Als we direct aan jouw zorgverzekeraar factureren, hoef jij verder niets te doen.

Ongecontracteerde zorg

Rekeningen voor behandelingen vanaf 01-01-2023 worden verstuurd door onze Partner, Infomedics. Voor meer informatie over jouw rekeningen kun je bij hen terecht. 

Let op: Behandelingen worden per maand gefactureerd. Je ontvangt dus ook al facturen gedurende jouw behandeling.

6. Verzekerd bij een buitenlandse verzekeraar

Indien je verzekerd bent in het buitenland, maar wel bij Mindler in behandeling wil komen, dan vragen we jou om akkoord te gaan met het versturen van de rekening naar jou als cliënt. Je betaalt dan meestal de behandeling zelf en kan daarna de rekening indienen bij jouw buitenlandse verzekeraar. De kosten zijn afhankelijk van de soort en de duur van de behandeling. Je hebt hiervoor wel minimaal een vast Nederlands woon- en verblijfsadres nodig. Wil je hier meer informatie over? Neem dan contact op met info@mindler.nl.

7. Behandeling vanuit je werkgever

Sommige werkgevers hebben contracten met ons afgesloten om zo jouw rekening te betalen. In dit geval wordt de rekening van de behandeling naar jouw werkgever verstuurd. De betaling loopt in dat geval geheel buiten jou om. De informatie over verzekerde zorg zoals hierboven beschreven is dan niet van toepassing.

8. No-show, late annulering

Als je een behandelrelatie bent aangegaan met Mindler dan gaan wij er vanuit dat je gemotiveerd bent en dus ook op je sessies verschijnt, net als je behandelaar. Natuurlijk kan er altijd iets gebeuren waardoor dat niet lukt. Tot 48 uur van tevoren kun je zelf jouw sessie annuleren in de app.

Tussen 48 en 24 uur van te voren, kun je nog steeds kosteloos annuleren, door contact met ons op te nemen via info@mindler.nl. Doe je dit korter van tevoren, dus minder dan 24 uur voor je afspraak, dan zijn wij genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen*.

Tarieven no-show:

Diagnostiek/Consult 15 minuten: €50,00 Diagnostiek/Consult 30 minuten: €75,00 Diagnostiek/Consult 45 minuten: €100,00

*Per 01-01-2023. Voor Mindler via jouw werkgever gelden andere voorwaarden.

9. Betalingsherinneringen en incasso

9.1 Betalingsherinnering

Voor vragen over jouw betalingsherinneringen verwijzen we je door naar Infomedics.

Betreft het een behandeling van voor 01-01-2023, neem contact op met zorgfacturatie@mindler.nl.

9.2 Overdragen naar het incassobureau

Indien de afhandeling van jouw rekeningen niet tijdig kan worden geregeld door Infomedics, zijn zij helaas genoodzaakt de factuur over te dragen aan het incassobureau.

Let op: Wanneer je factuur wordt overgedragen aan het incassobureau zullen er wettelijke incassokosten in rekening worden gebracht van maximaal 15% van het factuurbedrag met een minimumbedrag van € 40,- exclusief btw. (zie artikel 6:96 BW).

9.3 Ik kan mijn eigen risico niet betalen. Wat moet ik doen?

Heb je moeite met het betalen van je eigen risico? In bepaalde gevallen kunnen wij een betaalregeling opstellen voor het eigen risico. 

Voor behandelingen vanaf 01-01-2023 kun je contact opnemen met Infomedics.

Betreft het een behandeling van voor 01-01-2023, neem contact op met zorgfacturatie@mindler.nl.

10. Vragen?

Voor behandelingen vanaf 01-01-2023 kun je contact opnemen met Infomedics.

Betreft het een behandeling van voor 01-01-2023, neem contact op met zorgfacturatie@mindler.nl.

https://mindlercare.com/nl/privacy-policy/

Leveranciers en onderaannemers

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan of gedeeld met bepaalde bedrijven die verschillende soorten diensten aan Mindler leveren. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om leveranciers van de medische-dossiersystemen, video en exploitant dienstverleners, betalingsproviders, aanbieders van marketingstracking, dienstverleners op het gebied van reclame en analyse, aanbieders van e-mailautomatisering en infrastructuur platforms die nodig zijn voor de functionaliteit van onze diensten.

Wij gebruiken jouw gegevens om je verzekeraar of jou een factuur te sturen voor de behandeling. Op de factuur staan jouw NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de facturatie en incasso.