Mindler » Artikelen » Psychische klachten » Agressie en woede

Agressie en woede

Agressie en woede; wanneer is dit een probleem? Woedeaanval, agressie en boosheid – wat is het verschil? Lees meer over de mogelijke oorzaken van woedeaanvallen, agressief gedrag en driftbuien, en wat je eraan kunt doen.

illustration OCD-4_3

Mindler kan je helpen met Agressie en woede

Mindler maakt de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen. Dit doen wij door videogesprekken aan te bieden met erkende psychologen via onze app.

Benieuwd hoe het werkt?

Psychologen werkzaam bij Mindler

Wij hebben de psychologen die je kunnen helpen

Agressie en woede

Omgaan met agressie is niet makkelijk. Niet als je zelf agressief wordt en niet als je met woedeaanvallen van anderen moet omgaan. Misschien ken je wel iemand die snel agressief wordt, of weet je van jezelf dat je nogal opvliegend bent. Als dat soort driftbuien vaker voorkomen dan is het een goed idee om er wat aan te doen. Want je kúnt er wat aan doen. Tip nummer 1: “Doe nu eens even rustig!” roepen tegen een opvliegend persoon werkt niet. Wat kun je er wel aan doen?

Snel boos en geïrriteerd? Zoek hulp

Het is belangrijk om hulp te zoeken als jij of een van je naasten last heeft van regelmatige agressie of woedeaanvallen of als je dit ervaart als een psychische klacht. “Ongecontroleerde woede vormt een bedreiging voor de samenleving”, zegt psycholoog Dennis Schutter, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit Nijmegen in het dagblad Trouw. Schutter is één van de onderzoekers die zich bezig houdt met de oorzaak van woede.

Ondanks dat er al veel bekend is over de werking van woede, zijn er ook nog veel zaken die onderzocht dienen te worden. “Zo is oncontroleerbare woede een symptoom van ziekten als borderline, alzheimer en parkinson. Maar er zijn ook gezonde mensen die regelmatig hun woedegevoelens niet in bedwang krijgen”.

Iedereen kan dus in principe last krijgen van woedeaanvallen. Als je hier vaker last van hebt, dan kan dit jou en je omgeving schaden. Het is dan een goed idee om hulp te zoeken. Want met een goede behandeling kun jij leren je woede te controleren. Omdat er bij Mindler geen wachtlijsten zijn kun je snel met je therapie beginnen, zodat de rust in jezelf en in je omgeving weer gauw terug kan keren.

Woedeaanval, agressie en boosheid – wat is het verschil?

Opeens begint je collega te flippen. Hij heeft het helemaal gehad, zijn gezicht loopt rood aan en hij begint ontzettend te schelden en te dreigen. Hij veegt de papieren van zijn bureau en wordt elke seconde kwader. Geen heel fijne situatie om in te belanden als je samen het kantoor deelt, maar het gebeurt vaker dan je denkt. Niet alleen op het werk, maar ook in thuissituaties, op de weg of in het nachtleven.

Bij bepaalde beroepen komt agressie vaker voor, of liever tegen bepaalde beroepen. Zo luidde de politiebond vorig jaar de noodklok omdat het agressie en geweld tegen agenten aan de orde van de dag is. En ook in de zorg neemt agressie tegen het personeel steeds meer toe.

Agressie is dus overal om ons heen en omgaan met agressie soms helaas noodzakelijk. Maar daarvoor is het wel zaak om te weten wat er eigenlijk gebeurt als iemand agressief wordt. Wanneer is iemand nu gewoon boos, wanneer spreken we over een woedeaanval en op welke momenten kunnen we iets agressie noemen? Is er een verschil?

Woedeaanval – betekenis en definitie

Een woedeaanval is eigenlijk een aanval van extreme boosheid. Je wordt dan zó ontzettend boos, dat je woede er in een keer uitkomt. Ineens sta je dan te schreeuwen en te schelden tegen iemand in je omgeving. De aanleiding voor zo’n woedeaanval hoeft niet eens heel groot te zijn. Vaak komt een woedeaanval voort uit opgekropte emoties. Je lontje wordt dan steeds korter en uiteindelijk bereikt het vlammende touwtje het kruidvat: BOEM!

Veel mensen hebben wel eens een woedeaanval gehad. Dat is helemaal niet zo erg, het hoort een beetje bij het mens zijn. Je bent dan licht ontvlambaar en de emotie boosheid uit zich dan in agressief gedrag. Je kunt om meerdere redenen woedend worden. Vaak gebeurt het als je op één of andere manier wordt gedwarsboomd of tegengewerkt wordt, iemand je territorium binnendringt of als je grenzen overschreden worden. De één wordt sneller boos om zulke dingen dan de ander.

Een woedeaanval is dus iets ander dan agressie, en dan is er ook nog de term boosheid. Het lijkt allemaal met elkaar te maken te hebben, maar de termen betekenen op zichzelf wel allemaal wat anders. Wat is dan nu eigenlijk het verschil tussen gewoon boos zijn, een woedeaanval en agressie?

Wat is boosheid?

Boosheid is een emotie, net als bijvoorbeeld blijheid of verdriet. Het is dan ook heel normaal om wel eens boos te worden, net als dat het heel normaal is om wel eens blij of verdrietig te zijn. Je kunt boos worden als zijn grenzen overschreden worden. Die boosheid kun je op twee manieren uiten: adequaat, of inadequaat.

Als je jouw boosheid op de juiste manier kunt uiten is er weinig aan de hand. De situatie wordt dan hersteld en je kunt weer verder met je dag.

Sommige mensen vinden het moeilijk om hun boosheid te uiten. Zij kroppen hun emoties op totdat ze uiteindelijk tot een uitbarsting komen; de woedeaanval. Je kunt je emoties dan niet meer beheersen en ‘flipt’. Een woedeaanval kan een paar minuten tot ongeveer een half uur duren. Daarna voel je je vaak moe en vaak schaam je je, omdat de aanleiding van je woedeaanval vaak niet in verhouding staat met hoe je erop hebt gereageerd.

Wat is agressie?

De officiële definitie van agressie is als volgt: “gedrag wat iemand inzet om – bewust of onbewust – kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en/of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil.” De term agressie slaat dus op gedrag en niet op een emotie. Agressief gedrag is bijvoorbeeld vechten, dingen kapot maken, schelden en dreigen.

Toch is, anders dan je misschien denkt, agressie niet synoniem aan negatief gedrag. In het dierenrijk wordt agressie als gerichte kwaadheid namelijk ingezet ter communicatie. Het gebeurt vaak dat dieren agressie laten zien om destructief gedrag juist te voorkomen.

Het woord agressie stamt af van het Latijnse woord adgredior / aggredior. Het voltooid deelwoord is adgressus / aggressus en het betekent ‘ergens gericht op af gaan’. Daaruit voort komt het woord aggressio, wat ‘vijandelijk aanval’ betekent.

De mogelijke oorzaken van woedeaanvallen, agressief gedrag en driftbuien

Iedere volwassene heeft wel eens te maken gehad met een woedeaanval, agressief gedrag of een driftbui bij zichzelf of bij iemand in zijn omgeving. Hoe vervelend het ook vaak is, het hoort nu eenmaal bij onze maatschappij.

Maar hoe komt het nu dat de ene persoon sneller boos wordt dan de ander? Waarom wordt iemand sneller agressief dan jij? Of waarom ben juist jij degene die een woedeaanval krijgt en uitvalt tegen die collega op je werk?

De reden waarom de één gevoeliger is voor het ‘woedend’ zijn ligt in je hersenen en de manier waarop die zich ontwikkeld hebben. Het is een complex samenspel van omgeving, opvoeding, hormonen en genetische aanleg die ervoor zorgt dat de ene persoon door het lint gaat en de ander zijn woede kan reguleren. Ook hersenletsel kan ervoor zorgen dat iemand extra gevoelig is voor woede.

Temperament/aanleg

Je karakter speelt een rol in het hebben van woedeaanvallen, agressief gedrag of het hebben van driftbuien. De één heeft nu eenmaal een meer temperamentvol karakter dan een ander. Extraverte en impulsieve mensen reageren over het algemeen met meer emotie op bepaalde situaties dan introverte mensen. Bij kinderen zie bijvoorbeeld je dat de extraverte kinderen hun emoties minder goed kunnen controleren en sneller boos worden.

Als je van nature verlegen bent is moeilijker om je emoties te uiten en zul je je boosheid vaker opkroppen, daar kan dan weer een woedeaanval uit voortkomen. Mensen met een rustig karakter worden over het algemeen wel minder snel boos omdat ze hun emoties beter kunnen controleren.

Opvoeding

Een goede opvoeding zorgt ervoor dat je op een goede manier met mensen om kunt gaan. Met de opvoeding wordt de basis gelegd voor hoe je in de toekomst op bepaalde zaken reageert. Je leert dat je je in sommige situaties moet aanpassen en staat open voor ideeën van anderen.

Als er iets mis is gegaan in de opvoeding heb je deze dingen misschien niet van nature meegekregen en kun je dus later problemen ervaren met de wereld om je heen. Je kunt je buitengesloten voelen, niet gehoord voelen en moeite hebben met het aangaan van sociale contacten. Als er thuis vaak iemand agressief was kan het zijn dat je onbewust hebt geleerd dat je, door je agressief te gedragen, zaken sneller voor elkaar krijgt.

Omgeving

Ook je omgeving kan van invloed zijn op de manier waarop jij je boosheid uit. Als er twee klasgenoten woedend tegenover elkaar staan en de vrienden van de ene klasgenoot moedigen aan om te slaan, zal diegene sneller uithalen dan wanneer de vrienden zouden zeggen: “ah laat maar joh, kom mee.”

Word je snel boos omdat je gevoelig bent voor prikkels? Dan zal een drukke en stressvolle omgeving er sneller voor zorgen dat je boos bent. Als je dit niet kunt ontvluchten kan de boosheid zich opstapelen en agressie triggeren.

En ook het basale verdedigen van je territorium kan leiden tot boosheid. Wanneer er bijvoorbeeld een collega wordt gekozen voor de promotie die jij op het oog had, of er in de vriendengroep ineens iemand bijkomt die erg op je lijkt komt je territorium in gevaar en kun je hier flink kwaad om worden.

Hormonen

Het is bekend dat hormonen ook een rol spelen bij agressie of woede. Bij hormonale veranderingen zoals bij PMS, de menopauze, verhoogd testosteronniveau of een manische episode kun je sneller last krijgen van boosheid.

Hersenletsel

Hersenletsel zorgt voor verstoorde emoties in je brein. Het voorste deel van onze hersenen zorgt ervoor dat we onze impulsen kunnen beheersen. Als dit deel beschadigd raakt (frontale en temporale kwabben) dan kun je die impulsen minder goed beheersen en wordt je eerder boos. Veel mensen met frontaal hersenletsel hebben daardoor oncontroleerbare emotionele uitbarstingen, waarbij ze gaan schelden, met dingen gaan gooien of beginnen te slaan.

Als je hersenletsel hebt opgelopen kun je onder andere kunnen boos worden als je onterecht beschuldigd wordt van iets, door verdriet, een gevoel van onveiligheid of frustratie. Maar het kan ook zijn dat je ineens gevoeliger bent voor bepaalde zaken en sneller ‘overprikkeld’ raakt. Denk daarbij aan geluiden waar je last van hebt en die je niet kunt vermijden, of drukte die je niet kunt ontlopen.

Wetenschappers zijn momenteel aan het kijken naar de invloed van het gedeelte in ons brein dat ‘het cerebellum’ heet. Dit gedeelte is verantwoordelijk voor onze balans en coördinatie, maar men denkt dat het gebied meer functies heeft, waaronder een remmende functie op onze emotiesystemen. Dat zou kunnen betekenen dat dit gebied ervoor zorgt dat emoties in een andere versnelling worden gezet, zodat boosheid niet omslaat in een explosie van woede.

Combinatie van factoren

Nog even voor de duidelijkheid: een minder goede opvoeding hoeft niet te betekenen dat je per definitie een agressieve volwassene wordt, net zo min als dat je omgeving er altijd voor zorgt dat je een woedeaanval krijgt. De oorzaak van een woedeaanval of agressief gedrag is vaak een combinatie van verschillende factoren en is voor elk persoon anders.

Soorten agressie: de verschillende vormen van agressiviteit

Agressie is volgens psychologen een aangeleerde gewoonte, het is dus iets anders dan de emoties waar je mee geboren wordt, zoals blijdschap, angst of boosheid. Ieder mens heeft zijn eigen opvoeding genoten, in zijn eigen omgeving. Agressie kan daarom bij iedereen anders zijn.

Agressie is een vrij breed begrip wat onder te verdelen is in allerlei segmenten met een eigen naam. Dit zijn de verschillende vormen van agressie die iemand kan hebben:

Instrumentele agressie Bij instrumentele agressie wordt de agressie als middel gebruikt om een doel te bereiken. Het is dus een bewuste actie en geen reactie op iets. Een voorbeeld van instrumentele agressie is bijvoorbeeld het uiten van bedreigingen.

Narcistische agressie Normaal gesproken probeer je bij een conflict tot een oplossing te komen, door bijvoorbeeld te onderhandelen. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kunnen dit niet goed. Ze hebben last van narcistische woede; ze raken gefrustreerd omdat de ander niet toegeeft aan hun macht. En gaan daarom over agressief gedrag zoals dreigen en druk uitoefenen.

Verbale agressie ‘Verbaal’ betekent het uitspreken van woorden. Bij verbale agressie wordt er meer kracht gelegd in die woorden. In plaats van rustig zeggen: ‘dit heb ik liever niet’ begin je te schreeuwen, wordt je stem hoger of gebruik je scheldwoorden. Je voelt ook een bepaalde spanning in je lijf. Vaak zie je daardoor ook dat de non-verbale communicatie anders wordt. Je balt bijvoorbeeld je vuist.

Frustratieagressie Frustratieagressie hangt samen met een gevoel van onmacht. Dit zorgt ervoor dat je je gefrustreerd voelt waardoor je stress opbouwt.

Stel dat je een verhaal vertelt en iemand snapt het niet. Dat is niet zo erg natuurlijk, dus je vertelt het verhaal opnieuw. Maar als de ander na vier keer het verhaal nog steeds niet heeft begrepen dan weet je niet meer hoe je het dan moet vertellen (onmacht) en dat zorgt voor frustratie. Dit kan zorgen voor spanning in je lijf en stress, wat er weer voor zorgt ervoor dat je je agressief gaat gedragen.

Passieve agressie Passieve agressie valt minder op dan andere agressiesoorten. Het is een uiting van macht die op een niet-agressieve manier (passief) wordt getoond. Denk bijvoorbeeld aan sarcasme, negeren, ja knikken maar nee bedoelen, op alle slakken zout leggen, wegblijven bij bepaalde gebeurtenissen, of iemand in een kwaad daglicht stellen.

Periodieke explosieve stoornis De periodieke explosieve stoornis is een psychische aandoening die leidt tot agressief gedrag. Deze stoornis wordt in de DSM V onderverdeeld onder de stoornissen van impulsbeheersing.

Een kleine aanleiding kan zorgen voor een enorme woedeaanval, omdat de patiënt zijn impulsen niet kan beheersen. De uitbarsting staat compleet niet in verhouding tot de oorzaak en vaak weet degene na de woede-uitbarsting zelf ook niet helemaal hoe het zover heeft kunnen komen.

**Onbeheerste agressie **Een verslaving of psychische stoornis kan leiden tot onbeheerste agressie. Een persoon die lijdt aan onbeheerste agressie is onvoorspelbaar en snel gewelddadig. Het gevoel voor realiteit is bij zo iemand compleet verdwenen.

Woedebeheersing: Hoe ga je om met agressie en hoe werkt de-escalatie?

Het is ontzettend vervelend om in een situatie van woede en agressie terecht te komen, zowel wanneer je zelf je woede niet onder controle kan houden als wanneer een ander zich agressief gedraagt. Hoe moet je handelen in zo’n situatie? Hoe zorg je ervoor dat de woede en agressie minder wordt, of zelfs verdwijnt in bepaalde situaties?

Zelfbeheersing: Hoe beheers je eigen woedeaanvallen?

Heb je zelf geregeld last van woedeaanvallen? Dan kun je hier zelf ook wat aan doen. Zo kun je ervoor kiezen om tot tien te tellen, jezelf verwijderen uit de situatie of proberen op iets anders te focussen. Je kunt je woede ook op een veilige manier uiten, door bijvoorbeeld tegen een boksbal te gaan slaan. Alle bovengenoemde oplossingen zijn tijdelijke oplossingen. Om ervoor te zorgen dat een nieuwe woedeaanval niet meer voorkomt kun je kiezen voor agressie regulatie training.

Agressie regulatie training

Bij agressie regulatie training leer je met je woede om te gaan. Hoe? Dat is voor iedere persoon anders. Samen met je behandelaar ga je kijken wanneer je meestal woedend wordt en waar die woede eigenlijk vandaan komt. Naar aanleiding van deze analyse wordt een behandelplan opgesteld. De behandeling is vrij intensief en er wordt van jou een actieve deelname verwacht. Met als resultaat dat je jezelf beter kunt beheersen in stressvolle of frustrerende situaties.

Gevoelsthermometer

Een ander hulpmiddel om je woede te reguleren is de gevoelsthermometer. Met deze gevoelsthermometer kun je jouw woede visualiseren. Dat helpt om je te laten inzien hoe je woede wordt opgebouwd. De gevoelsthermometer laat ook zien wat je op bepaalde momenten kunt doen om je woede beter te beheersen.

De-escalatie: Hoe beheers je de woede van een ander?

Als een ander woedend is helpt het niet om woedend terug te doen. Daarmee maak je de situatie alleen maar erger. Beter is het om de situatie te de-escaleren. Dat doe je niet alleen met woorden, maar ook met non-verbale communicatie.

Om goed te kunnen de-escaleren is het belangrijk om een goed inschattingsvermogen te hebben. Stel jezelf ook open voor de ander, zodat hij zijn woede kan ventileren en het gevoel heeft dat er geluisterd wordt, dit zal de woedende persoon na het doen van zijn verhaal rustiger maken. Op dat moment kun je inschatten met wat voor soort woede je te maken hebt. Is er sprake van frustratieagressie dan is begrip tonen, informatie geven over waarom de situatie is zoals hij is en een oplossing bieden het beste wat je kunt doen om de woedende persoon te kalmeren.

Heb je te maken met instrumentele agressie, opzettelijke agressie om een doel te bereiken, dan is het belangrijk dat je grenzen stelt. Zeg dan bijvoorbeeld dat je best wilt luisteren, maar pas als de ander zich rustiger gedraagt. Vervolgens kun je de ander een oplossing bieden voor zijn probleem, of een keuze laten maken. Bijvoorbeeld: “Of je gaat nu zitten en we gaan in gesprek, of je blijft tieren en we bellen de politie.” Lukt het niet om de ander nu rustig te krijgen vertel dan dat er geen andere opties meer zijn dan meewerken.

Omgaan met woedeaanvallen van andere volwassenen

Allereerst is het belangrijk om goed op jezelf te passen als je in een situatie komt waarbij je moet omgaan met een woedeaanval van een volwassenen. Mensen met een woedeaanval zijn niet helemaal zichzelf en het kan dus zomaar zijn dat je een klap te verduren krijgt, of dat er iets naar je hoofd wordt geslingerd. Als je de situatie niet veilig vindt kun je het beste proberen weg te lopen en hulp te zoeken.

Het is belangrijk om niet ook boos te worden tijdens een woedeaanval van een ander. Toon de volwassene liever begrip, geef duidelijk aan wat je voor hem of haar kunt betekenen en stel duidelijke grenzen.

Omgaan met woedeaanvallen van kinderen

Woedeaanvallen komen vaak voor bij kinderen, denk aan de tirade in het gangpad van de supermarkt als je kind geen snoep in de wagen mag gooien. Zulke uitbarstingen van woede horen bij de ontwikkeling van je kind. Hoe ouder je kindje wordt, hoe minder last hij zal krijgen van dit soort woedeaanvallen.

Woedeaanval bij kinderen voorkomen

Toch zijn er ook kinderen die op latere leeftijd nog wel last hebben van woedeaanvallen. Die zijn vaak heftiger dan die van kleinere kinderen. Het is fijn als je een woedeaanval bij je kind aan kunt zien komen, zodat je deze kunt voorkomen. Dat kan door je kind goed te observeren. Zo kun je erachter komen in welke stemming je kind zich bevindt op het moment dat hij een woedeaanval krijgt.

Sommige kinderen worden sneller kwaad als ze moe zijn, omdat ze bijvoorbeeld slecht hebben geslapen. Is dat bij jouw kind het geval, plan dan geen ingewikkelde dingen op de dag erna, maar zorg dat je kind even kan uitrusten.

Andere kinderen krijgen last van woedeaanvallen als ze honger hebben. Je voorkomt de tirade in het gangpad dan door even een broodje te eten voordat jullie de boodschappen gaan doen. Weer andere kinderen worden woedend als ze verliezen met een spelletje, als er zich in nieuwe situaties voordoen, of als ze zich snel aangevallen worden.

De ‘trigger’ voor woedeaanvallen is bij ieder kind anders, maar door goed te kijken kun je erachter komen wanneer jouw kind zijn emoties niet kan beheersen en daarop inspelen. Dit lukt helaas niet altijd.

Wat doe ik als mijn kind een woedeaanval heeft?

Wat moet je doen als je kind uitbarst in woede? Eigenlijk hetzelfde als wat je bij volwassenen moet doen: vooral niet zelf boos worden, luisteren, oplossingen bieden en grenzen stellen. Als de woedeaanval klaar is en je kind weer voor rede vatbaar is, is het tijd om even te praten.

Het is belangrijk dat je jouw kind meegeeft dat het helemaal niet erg is om boos te zijn, maar dat zijn gedrag niet door de beugel kan. Je kunt ook samen even nagaan hoe het zover heeft kunnen komen. Wat gebeurde er precies? Hoe voelde je kind zich en waarom werd hij eigenlijk zo boos? Je kunt daarbij aangeven dat er ook andere manieren zijn om de boosheid te uiten.

Vaak is vlak voor een woedeaanval te zien dat je kind geïrriteerd is of kortaf, probeer deze signalen te herkennen zodat jullie de woedeaanval voor kunnen zijn.

Woedeaanval behandelingen – Hoe behandel je woedeaanvallen?

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken; het hebben van een woedeaanval is geen reden om direct hulp te zoeken. Iedereen raakt wel eens super gefrustreerd en na een slechte nachtrust en weinig eten kan een kleine onbenullige reden genoeg zijn om te ontploffen. Maar gebeurt dit vaker, en ondervinden jij en je omgeving er hinder van, dan is het tijd om er wat aan te doen. Je kunt dan bijvoorbeeld agressietherapie volgen bij een psycholoog, na verwijzing van je huisarts.

Medicatie ter behandeling van woedeaanvallen

Er zijn enkele medicijnen die ervoor lijken te zorgen dat mensen minder agressie in hun lijf voelen. Overdonderend bewijs is hier echter nog niet voor, maar in sommige gevallen lijkt het te werken. Deze medicijnen zijn geen wondermiddel tegen woedeaanvallen, maar worden gebruikt ter ondersteuning van een psychische behandeling tegen agressie. Raadpleeg voor medicijngebruik altijd eerst de huisarts.

Antipsychotica Onderzoek heeft uitgewezen dat nieuwe vormen van antipsychotica zoals, Clozapine, Risperidon en Olanzapine agressie kunnen verminderen. Deze middelen hebben met elkaar gemeen dat ze het effect van voornamelijk dopamine en serotonine in de hersenen verminderen en kunnen daardoor helpen tegen agressief gedrag.

Bètablokkers Bètablokkers staan bekend om het verlagen van de hartslag en de bloeddruk. Uit onderzoek is gebleken dat woedeaanvallen op lange termijn belastend kunnen zijn voor het hart. Bètablokkers richten zich niet op de woede, maar zorgen wel voor een kalmeren effect, wat ervoor kan zorgen dat je woede beter kunt controleren.

Natuurlijke supplementen ter behandeling van woedeaanvallen

Woedeaanvallen worden veroorzaakt door een opeenstapeling van boze gevoelens. Als je jezelf rustig kunt houden, word je minder snel boos en kun je dus woedeaanvallen voorkomen. De volgende supplementen zorgen voor een kalmerend effect op je lichaam.

  • Valerian wortels is een kruiden-supplementen dat zou helpen bij het verlagen van stress en het opwekken van rustgevende gevoelens.

  • Ook bepaalde theesoorten, zoals passiebloem-, kamille of groene thee staan bekend om hun rustgevende werking.

  • Saffraan remt de heropname van serotonine net zo goed als fluoxetine en imipramine en werkt daardoor als een stemmingsopwekker. Het keukenkruid saffraan in je eten doen is hiervoor niet voldoende. Je hebt hiervoor het extract van rode saffraan nodig.

Mindfulness ter behandeling van woedeaanvallen

Om rust in je lijf te bewaren kan mindfulness helpen. Bij mindfulness kun je bijvoorbeeld denken aan meditatie of yoga. Door op een juiste manier te ademen en te bewegen kun je boze gevoelens opzij zetten en meer ontspannen. Dit zorgt ervoor dat je minder snel geïrriteerd raakt en boze gevoelens niet opgekropt worden. Je kunt daarmee dus een explosie van woede in de vorm van een woedeaanval voorkomen.

Behandeling agressief gedrag bij Mindler

Heb jij vaak last van driftbuien of woedeaanvallen, of is er in jouw omgeving iemand die zich vaak agressief gedraagt? Zoek dan hulp. Begin bij je huisarts en laat je goed informeren. Eventueel kan deze je verwijzen naar Mindler en kun je de app gaan downloaden en een account aanmaken.

In onze app kun je zelf uitzoeken met welke psycholoog jij therapie wil volgen. Samen gaan jullie op zoek naar manieren om met woede om te gaan, en woedeaanvallen in de toekomst te voorkomen.

Er zijn bij Mindler geen wachtlijsten.


Bijgewerkt: 2023-04-18

Beoordeeld door: de psychologen van Mindler