Mindler » Artikelen » Therapie » Therapeut

Therapeut

Wat is een therapeut? Wat is het verschil tussen een therapeut en psycholoog? Wat is de betekenis van ’therapeut’ eigenlijk? En welke typen therapeut zijn er? De antwoorden op deze vragen lees je in dit artikel.

Therapie

Mindler kan je helpen met Therapeut

Mindler maakt de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen. Dit doen wij door videogesprekken aan te bieden met erkende psychologen via onze app.

Benieuwd hoe het werkt?

Psychologen werkzaam bij Mindler

Wij hebben de psychologen die je kunnen helpen

Therapeut: wat is een therapeut?

Als het om psychologische hulp gaat, noemt de professional zich soms therapeut. De functiebenaming therapeut zelf is echter een verzamelnaam voor verschillende soorten werk, gerelateerd aan zorgverlening, zoals therapie.

Meestal noemt men zich een therapeut wanneer zij het idee hebben dat zij op het gebied van gezondheid een dienst verlenen. Hieronder gaan we dieper in op het begrip “therapeut” en wie zich therapeut mag noemen.

De betekenis van therapeut

Er zijn veel verschillende beroepsgroepen onder de verzamelnaam “therapeuten”, waardoor het moeilijk is om te weten waar het eigenlijk voor staat en wie zich zo mag noemen. In Nederland mag iedereen zich therapeut noemen. Dat betekent dat de titel “therapeut” niet wettelijk beschermd is. Als iemand zegt dat diegene therapeut is, weet je dus niet meteen wat voor opleidingsachtergrond of andere kwalificaties diegene heeft.

Er zijn verder verschillende specifieke titels die onder de groep “therapeut” vallen die niet wettelijk beschermd zijn, zoals “levenscoach”,  “leefstijlcoach” en soortgelijke titels. Deze titels kunnen dus ook door iedereen worden gebruikt, ongeacht de achtergrond van de persoon. Degenen die zich in dit verband therapeut noemen, hebben soms een opleiding, maar het kan moeilijk zijn om iets te weten over de kwaliteit daarvan. Fysiotherapeuten en ergotherapeuten hebben dan weer wél een beschermde titel. Dat betekent dat zij voldoen aan bepaalde wettelijke voorwaarden om te titel te mogen dragen.

Psychiaters zijn de enigen binnen het begrip ’therapeuten’ die hun patiënten medicijnen mogen voorschrijven. Een psychiater is iemand die een opleiding tot arts heeft gevolgd en er vervolgens voor heeft gekozen zich verder te scholen in de psychiatrie. Er werken geen psychiaters bij Mindler.

Verschil tussen therapeut en psycholoog

De titel “psycholoog” is net als de titel “therapeut” in Nederland niet wettelijk beschermd. Dat betekent dat iedereen zich psycholoog mag noemen. Het is daarom, als je in behandeling gaat, erg belangrijk dat je een goed beeld hebt van de opleidingsachtergrond van de psycholoog, de werkervaring en bijv. certificaten.

Een psycholoog kan zichzelf dus een therapeut noemen. Een therapeut kan zichzelf ook een psycholoog noemen, zonder een opleiding in de psychologie te hebben gevolgd. Enkele van de psychologische titels die je kunt vinden onder de verzamelnaam van therapeuten en die wel zijn geclassificeerd als officieel beschermde titels zijn: GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen. Je mag jezelf deze titels niet geven als je niet voldoet aan de wettelijke eisen hiervoor.

Sommige psychologen die geen beschermde titel zoals hierboven hebben, vinden het belangrijk om aan te kunnen tonen dat zij wel een universitaire opleiding psychologie hebben gedaan en aanvullende werkervaring hebben. Ze besluiten dan om het kwaliteitskeurmerk Psycholoog NIP te behalen. Als een psycholoog dit keurmerk niet heeft én geen beschermde titel zoals hierboven heeft, hoeft het niet te betekenen dat zij geen universitaire opleiding in de psychologie hebben afgerond of niet over de juiste werkervaring en certificaten beschikken. Mensen die zichzelf enkel psycholoog noemen kunnen dus net zo goed wel aan belangrijke kwalificaties voldoen.

Ingewikkeld hè? Om je een goed beeld te geven van de verschillende soorten psychologen, vind je hieronder een overzicht met de verschillen tussen de psychologen bij Mindler.

Overzicht verschillende typen psychologen

Verschillen tussen de psychologen bij Mindler

Waar voldoen alle psychologen bij Mindler aan?

 • Afgeronde universitaire master in de psychologie en hebben daarnaast een basisopleiding CGT voltooid

 • Minstens 3 jaar behandelervaring in de GGZ

 • Werken onder supervisie van een GZ-psycholoog met BIG-registratie

 • In het bezit van een LOGO-verklaring. Deze LOGO-verklaring is sinds kort verplicht om behandeltrajecten in de GGZ te mogen uitvoeren zodat het vergoed kan worden door de zorgverzekeraar

 • Aanvullend hebben sommige psychologen registraties bij verschillende beroeps- of vakverenigingen, zoals NIP of VGCTr

 • Zie ook: Onze Psychologen

Wat is een basispsycholoog?

Alle basispsychologen bij Mindler zijn beoefend in cognitieve gedragstherapie en voldoen verder aan de volgende voorwaarden:

 • Afgeronde universitaire master in de psychologie

 • Minstens 3 jaar behandelervaring in de GGZ

 • In het bezit van een LOGO-verklaring. Deze LOGO-verklaring is verplicht om behandeltrajecten in de GGZ te mogen uitvoeren zodat het vergoed kan worden door de zorgverzekeraar

Wat is een psycholoog NIP?

 • Afgeronde universitaire master in de psychologie

 • Minstens 3 jaar behandelervaring in de GGZ 

 • In het bezit van een LOGO-verklaring

 • Een dienstmerk (NIP) waarmee laten zien wordt dat de psycholoog lid is van een kwaliteitsvereniging, een universitair diploma in de psychologie heeft en ervaring heeft als psycholoog

Wat is een GZ-psycholoog?

 • Afgeronde universitaire master in de psychologie

 • Minstens 3 jaar behandelervaring in de GGZ

 • In het bezit van een LOGO-verklaring

 • Een afgeronde 2-jarige ‘GZ-opleiding’ na de universitaire master psychologie gericht op psychologische diagnostiek, indicatiestelling en psychologische behandelingsmethoden 

 • Een beschermde titel “GZ-psycholoog”

 • Registratie in het BIG-register

 • Mag zelfstandig regie voeren over behandelingen

Wat is een psychotherapeut?

 • Afgeronde universitaire master in de psychologie

 • Minstens 3 jaar behandelervaring in de GGZ

 • In het bezit van een LOGO-verklaring

 • Soms een afgeronde 2-jarige ‘GZ-opleiding’ postmaster gericht op psychologische diagnostiek, indicatiestelling en psychologische behandelingsmethoden

 • Een afgeronde 3- of 4-jarige postmaster opleiding tot ‘psychotherapeut’ gericht op integratie van verschillende psychotherapeutische stromingen in behandelingen

 • Een beschermde titel “psychotherapeut”

 • Registratie in het BIG-register

 • Mag zelfstandig regie voeren over behandelingen

 • Gespecialiseerd in het behandelen van zowel enkelvoudig als meervoudig complexere problematiek en diepgewortelde patronen

Wat is een klinisch psycholoog?

 • Afgeronde universitaire master in de psychologie

 • Minstens 3 jaar behandelervaring in de GGZ 

 • In het bezit van een LOGO-verklaring

 • Een afgeronde 2-jarige ‘GZ-opleiding’ postmaster gericht op psychologische diagnostiek, indicatiestelling en psychologische behandelingsmethoden

 • Een afgeronde 4-jarige postmaster opleiding tot ‘klinisch psycholoog’ gericht op 

 • Een beschermde titel “klinisch psycholoog”

 • Registratie in het BIG-register

 • Mag zelfstandig regie voeren over behandelingen, geeft vaak leiding in een GGZ instelling

 • Gespecialiseerd in het behandelen van zowel enkelvoudig als meervoudig complexere problematiek. Gespecialiseerd in toegepast wetenschappelijk onderzoek, innovatie en management

Welke psycholoog zal ik kiezen?

Er zijn nogal wat functietitels om te overwegen. Welke titel de psycholoog ook draagt, ons advies is een psycholoog te kiezen die ervaring heeft met het behandelen van de problematiek waarmee jij worstelt. Bij Mindler kun je zelf kiezen met welke psycholoog je in gesprek gaat. In de Mindler app kun je zien waarin de psychologen gespecialiseerd zijn en zelf de psycholoog selecteren die in de problematiek gespecialiseerd is waar jij hulp bij nodig hebt. Daarbij ben je er bij Mindler van verzekerd dat de psycholoog die je kiest over de kwalificaties en ervaring beschikt zoals hierboven uitgelegd.

**

Wanneer moet ik hulp zoeken bij een therapeut?**

Als jij je zich psychisch of fysiek niet in orde voelt, kan het helpen om een geschikte therapeut te vinden. Er is goede hulp te krijgen en goede kansen op verbetering. Kijk hiervoor eens op Thuisarts.nl of overleg met jouw huisarts, hij/zij kan het beste beoordelen of je een therapeut nodig hebt.

Vind een therapeut bij Mindler

Vind jouw therapeut bij Mindler. Je kunt kiezen uit verschillende psychologen.


Bijgewerkt: 2023-04-03

Auteur: Sifra Verburg

Beoordeeld door: de psychologen van Mindler