Gebruikt deze behandelvormen: ACT, Mindfulness, Oplossingsgerichte therapie

Spreekt Engels, Nederlands

Phebe de Klerk is in 2004 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en sindsdien werkzaam als psycholoog in kortdurende en langdurige zorg met mensen met zeer uiteenlopende problematiek van depressie, angsten, burn-out tot relatieproblematiek. Het is mijn passie om je te steunen en te begeleiden bij het vinden van oplossingen voor de vragen en problemen waar je nu mee kampt. Dat is een heel persoonlijk en voor ieder uniek traject. Vandaar dat ook de behandeling uniek en persoonlijk is. Op basis van je klachten, vragen én wie je bent, bepaal ik samen met jou de richting en mogelijkheden van de behandeling.

Phebe werkt veel met Mindfulness en Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. Met ACT leer je vaardigheden om doeltreffender om te gaan met pijnlijke gedachten en gevoelens, zodat ze minder impact hebben. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de vraag wat echt belangrijk voor je is, om aan de hand daarvan betekenisvolle doelen te stellen en dingen te doen die het leven op lange termijn verbeteren en waardevol maken. 

Cliënten beschrijven haar als betrokken, competent, accepterend, rustig en warm.

Phebe woont afwisselend in Amsterdam en Amerika, waar haar partner woont. In haar vrije tijd houdt zij zich bezig met yoga, dansen, ukelele spelen, tuinieren, wandelen en lezen.