Werkt met symptomen als: Persoonlijkheidsproblemen, Trauma

Gebruikt deze behandelvormen: CGT

Psycholoog sinds 2006

Spreekt Nederlands, Zweeds

Lisa (1974) is gezondheidszorgpsycholoog en heeft sinds 2007 zowel in de eerstelijnszorg als in de gespecialiseerde GGZ gewerkt. In de eerstelijnszorg werkte ze met diagnostiek en behandeling van een breed scala aan psychische problematiek. Binnen de GGZ is ze werkzaam geweest op verschillende afdelingen. Ze heeft deskundigheid opgebouwd op het gebied van verslaving, autismespectrum, persoonlijkheidsstoornissen en trauma-gerelateerde problematiek. In 2019 koos ze ervoor om een eigen praktijk te starten.

Vanuit haar basisopleiding is ze gewent met cognitieve gedragstherapie te werken. Later is ze dit voornamelijk gaan combineren met haar vervolgopleidingen in DGT (dialectische gedragstherapie) en de persoonsgerichte psychotherapie. Tevens integreert ze vaker methodes zoals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), Mindfulness, Focusing en motiverende gespreksvoering in de therapie. Ze waardeert online behandelen omdat het psycholoogcontact voor veel mensen laagdrempeliger en meer toegankelijk maakt.

Door cliënten wordt Lisa omschreven als rustig, open en invoelend. Ze gaat uit van jouw hulpvraag en stemt behandelmethodes met jou af. Hierin vindt ze het belangrijk om ook klachten te begrijpen vanuit het unieke levensverhaal van mensen. Ze ziet therapie als een creatief proces waarin gezocht wordt naar de eigen kracht tot genezing en verandering. 

Lisa is opgegroeid met een dubbele nationaliteit (Nederlands en Zweeds) en ze heeft in beide landen zowel gewoond als gewerkt. Ze vindt dit een verrijking en dat het haar veel heeft gebracht op het gebied van relativeren. Momenteel woont Lisa in Berlijn samen met haar partner en twee kinderen.