Psycholoog sinds 2011

Spreekt Engels, Nederlands

Irene Draisma heeft veel ervaring met het behandelen van mensen met chronische pijn en vermoeidheid veroorzaakt door stress. Zij was clientverantwoordelijke in een multidisciplinair behandelteam met psychologen, artsen en fysiotherapeuten.  Klachten werden altijd serieus genomen, maar de focus lag op de cliënt en zijn/haar doelen in het leven, waardoor de behandeling grotendeels bestaat uit het werken aan een functionele coping (aanpak).

Verder werkte zij als zelfstandige binnen de basisGGZ, waar zij met name mensen met angst en somberheid/depressie behandelde.

Zij werkt met Cognitieve Gedragstherapie wanneer er sprake is van disfunctionele gedachten. Vaak gebruikt zij elementen uit de Acceptance and Commitment Therapy, waarin persoonlijke waarden en zingeving centraal staan, maar ook Mindfulness waarbij je leert leven in het heden. Regelmatig zet zij Voice Dialogue in, waarin cliënten veel inzichten vergaren door directe ervaring.

Irene is persoonlijk geïnteresseerd in hoe een zo gelukkig mogelijk leven te leiden door persoonlijke zingeving en lijden te verminderen. Ze heeft veel ervaring met Yoga en Ayurveda en integreert zinvolle inzichten en oefeningen in haar sessies.