Werkt met symptomen als: Angst, Depressie, Stress, Fobie

Gebruikt deze behandelvormen: CGT

Psycholoog sinds 2006

Spreekt Engels, Nederlands, Turks

Hamza Gökalp is in 2006 afgestudeerd als psycholoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Naast het Nederlands behandelt hij in het Turks en het Engels. Hij hanteert een cultuursensitieve aanpak die zich verder onderscheidt met een accepterende en pragmatische houding ten opzichte van verschillende soorten problematiek. Deze benadert hij vanuit een cognitief gedragstherapeutische kader met invloeden uit de mindfulness.

Naast CGT is Hamza bekend met verschillende thema’s als werk- en familieproblematiek, levensfase, identiteit, verslaving en burn-out.

Hij is aanhanger van de gedachte ‘een gezond geest in een gezond lichaam’ en stelt om die reden waarde aan het hanteren van een gezonde leefstijl. Hij vindt het belangrijk aandacht te besteden aan stressoren die het leven moeilijk maken. Met een goede werkrelatie als basis en motivatie gedurende de behandeling ontstaat de ideale context waarbinnen stappen kunnen worden gezet. In zijn vrije tijd leest Hamza graag of kijkt hij naar films. Hij krijgt energie van sporten en meditatie. Hij is verder geïnteresseerd in verschillende culturen en zou graag meer van de wereld willen zien, te beginnen met zijn vaderland.