Gebruikt deze behandelvormen: CGT, ACT, Mindfulness, Oplossingsgerichte therapie

Psycholoog sinds 2009

Spreekt Nederlands

Femke (1985) is een ervaren GZ-psycholoog die sinds haar afstuderen in 2009 op verschillende plekken en met uiteenlopende doelgroepen heeft gewerkt (forensische psychiatrie, angst, depressie, trauma, persoonlijkheidsproblemen, ADHD, ASS). Op dit moment werkt Femke naast haar werk bij Mindler in haar eigen praktijk in Groningen. 

Femke werkt vanuit verschillende kaders en probeert hierbij zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele behoeftes en wensen van de cliënt. Ze werkt inzichtgevend en ervarings- en oplossingsgericht en gebruikt hierbij technieken vanuit o.a. cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende therapie, EMDR, Emotionally Focused Therapy, Acceptance and Commitment Therapy en Mindfulness. Hierbij gebruikt ze geen vaste protocollen, maar bekijkt ze per cliënt wat nodig is. Samen met de cliënt probeert Femke te bekijken hoe de klachten zich hebben kunnen ontwikkelen vanuit de huidige omstandigheden en zonodig ook vanuit de verdere voorgeschiedenis. Mogelijk dat er pijnlijke gebeurtenissen zijn geweest die nog niet goed verwerkt zijn en huidige klachten in stand houden. Door dit een plek te geven ontstaat er vaak ruimte om in het hier en nu weer in je kracht te komen. 

Authenticiteit, humor, respect, en vertrouwen zijn belangrijke waarden van Femke binnen haar behandelingen. De sessies dienen te voelen als een veilige plek waar alles gezegd kan worden. Femke is nuchter en doelgericht en vindt het belangrijk te werken vanuit een betrokken en gelijkwaardige relatie.

Femke woont samen met haar man en zoontje (2018) in Groningen. Ze vindt het heerlijk om zelf of met vrienden uitgebreid te koken of uit eten te gaan. Ze vindt haar rust in yoga, reizen, wandelen en sport (kickboksen).