Mindler » Artikelen » Persoonlijkheidsstoornis

Persoonlijkheidsstoornis

Mindler kan je helpen met Persoonlijkheidsstoornis

Mindler maakt de geestelijke gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen. Dit doen wij door videogesprekken aan te bieden met erkende psychologen via onze app.

Benieuwd hoe het werkt?

Psychologen werkzaam bij Mindler

Wij hebben de psychologen die je kunnen helpen

Misschien heb je wel eens gehoord van het woord ‘persoonlijkheidsstoornis’. Bij de huisartsen van Nederland staan 240.000 mensen met een persoonlijkheidsstoornis geregistreerd. Iemand met een persoonlijkheidsstoornis valt vaak op omdat hij zich anders gedraagt dan dat de maatschappij van hem of haar verwacht.

Elk mens heeft zijn eigen karakter. Bepaalde kenmerken, gedragingen en patronen vormen samen dat karakter, onze persoonlijkheid. Je persoonlijkheid bestaat uit hoe je naar de wereld kijkt, je gevoelens en je gedachten. Als je een gezonde persoonlijkheid hebt gaat je leven zijn gangetje. Relaties onderhouden met familie, vrienden of een geliefde gaat vast heus wel eens mis, maar over het algemeen heb je hier geen grote problemen mee. Sociale interactie hoort voor jou bij het dagelijkse leven en als er spanningen zijn weet je hier altijd wel mee om te gaan.

Heb je echter een ongezonde persoonlijkheid dan zijn deze zaken helemaal niet zo vanzelfsprekend. Mensen met een persoonlijkheidsstoornis gedragen zich anders dan we gewend zijn. Vooral op het sociale vlak valt dit vaak op. Een persoonlijkheidsstoornis is heel vervelend. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor zijn of haar omgeving. Gelukkig kan een persoonlijkheidsstoornis vaak wel behandeld worden.

Bij Mindler kun je online terecht bij een ervaren GZ psycholoog, die door middel van therapie jou (en eventueel) je omgeving kan helpen met het leren omgaan met een persoonlijkheidsstoornis. Weet je nog niet zeker of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis dan kan een psycholoog je helpen met dit te onderzoeken. Je kunt de psychologen bereiken door de app van Mindler op je telefoon te downloaden. In de app stellen de psychologen zich aan je voor en kun je zelf kiezen met wie je een intakegesprek wilt doen. Er zijn geen wachtlijsten, dus je kunt vrijwel direct een afspraak inplannen.

Een persoonlijkheidsstoornis is niet één stoornis, er zijn een heleboel verschillende. In dit artikel leggen we uit welke kenmerken de verschillende persoonlijkheidsstoornissen allemaal hebben, in welk cluster de stoornis valt en welke behandelmethodes er zijn. Maar laten we eerst eens kijken naar wat een persoonlijkheidsstoornis nu eigenlijk precies is.

Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Een persoonlijkheidsstoornis is een vrij ingewikkelde stoornis waarbij mensen zich anders gedragen dan dat er van ze verwacht wordt. Zo kan iemand met een persoonlijkheidsstoornis zich vreemd, excentriek, theatraal, emotioneel of grillig gedragen, maar ook gespannen of angstig.

In bepaalde populaties komen persoonlijkheidsstoornissen vaker voor. Onder gedetineerden bijvoorbeeld heeft meer dan de helft (60%) last van een of meerdere persoonlijkheidsstoornissen. Hetzelfde percentage geldt voor de groep psychiatrische patiënten. Maar dit zijn zeker niet de enige groepen waarbij een persoonlijkheidsstoornis voorkomt.

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis hebben moeite met het leggen van sociale contacten, zijn vaak star en hebben negatieve trekken en hebben last van heftige emoties. Wanneer je karaktereigenschappen gedurende langere tijd op een negatieve manier zo uitgesproken zijn dat je er last van hebt, omdat je werk eronder lijdt en je relaties erdoor verstoord worden, dan kan er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis.

Persoonlijkheidsstoornis betekenis

De diagnose persoonlijkheidsstoornis moet worden vastgesteld door een professional. Dat doet diegene aan de hand van de DSM 5, the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ofwel: het diagnostisch en statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. In dat handboek staan bepaalde criteria waaraan iemand moet voldoen, wil er sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis.

Er zijn meerdere persoonlijkheidsstoornissen die iemand kan hebben. Mensen kunnen ook meerdere persoonlijkheidsstoornissen tegelijk hebben. Hieronder leggen we per cluster uit wat elke persoonlijkheidsstoornis precies inhoudt.

Alle soorten persoonlijkheidsstoornissen uitgelegd

Er zijn meerdere persoonlijkheidsstoornissen waar iemand last van kan hebben. Deze zijn geordend in vier verschillende clusters: Cluster A (vreemd en excentriek), Cluster B (overdreven, emotioneel), Cluster C (gespannen, angstig).

Persoonlijkheidsstoornissen in Cluster A:

 • **Paranoïde persoonlijkheidsstoornis **Mensen met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis zijn ontzettend op hun hoede. Ze zijn angstig en wantrouwig. Ontspannen is moeilijk, en contact leggen met anderen ook. Dat komt omdat patiënten met deze stoornis andere mensen heel moeilijk kunnen vertrouwen.

Zo kan een patiënt bijvoorbeeld continu het gaan en staan van een partner willen checken. Bij een samenwerking op het werk kan iemand met een paranoïde persoonlijkheidsstoornis een ander teamlid niet vertrouwen.

Als je last hebt van een paranoïde persoonlijkheidsstoornis dan ga je gebukt onder de gedachte dat je continu in de gaten wordt gehouden, bijvoorbeeld door de overheid.

 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis Mensen met een schizoïde persoonlijkheidsstoornis zijn graag alleen. Ze vermijden oogcontact en gesprekken met anderen en leven vaak een afgezonderd of geïsoleerd leven. Seksuele ervaringen zijn vaak niet belangrijk en emoties zijn vlak of kil.

De symptomen van een schizoïde persoonlijkheidsstoornis zijn een beetje vergelijkbaar met die van het syndroom van Asperger, maar behoort niet tot het autisme spectrum.

 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis

Iemand met een schizotypische persoonlijkheidsstoornis zondert zich vaak af. Kinderlijke angsten en fantasieën komen bij deze patiënten voor, net als onconventionele opvattingen over het geloof of buitenaardse zintuiglijke waarnemingen.

Gesprekken met deze mensen zijn vaak warrig en moeilijk te volgen. Vaak kleden mensen met deze stoornis zich anders dan anders. Door sommige mensen wordt de schizotypische persoonlijkheidsstoornis gezien als een lichte vorm van schizofrenie.

Persoonlijkheidsstoornissen in Cluster B:

 • **Borderline persoonlijkheidsstoornis **Als je last hebt van een borderline persoonlijkheidsstoornis kan een vrolijke bui plotsklaps plaatsmaken voor een droevige of boze bui. Je hebt veel last van stemmingswisselingen die onvoorspelbaar zijn. Dat is niet alleen vervelend voor de mensen met de stoornis, maar ook voor hun omgeving. Iemand met borderline voelt zich ‘leeg’ en kan aan zelfverminking doen.

Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis zijn daarnaast vaak impulsief en zien dingen zwart of wit. Het grijze midden bestaat in hun ogen niet. Het gebeurt vaak dat mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis onzeker zijn, en daardoor bang zijn door hun partner verlaten te worden. Vaak heeft iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis last van schaamtegevoelens.

 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis Iemand met een antisociale persoonlijkheidsstoornis houdt weinig rekening met de gevoelens van anderen. Regels naleven is lastig en deze mensen zijn vaak roekeloos, agressief of prikkelbaar. Ze liegen, bedriegen en kunnen zich niet inleven in anderen. Impulsiviteit en onverschilligheid horen ook bij deze stoornis.

  • **Psychopathische persoonlijkheidsstoornis **Een psychopathische persoonlijkheidsstoornis is een aparte stoornis die onder de antisociale persoonlijkheidsstoornis wordt gerekend. Psychopaten vertonen ernstige emotionele afwijkingen.Het verschil met de antisociale persoonlijke stoornis is dat iemand met een psychopathische persoonlijkheidsstoornis emoties wel kan veinzen. Ze zijn hier erg goed in. Zo goed zelfs, dat het voor een buitenstaander vaak niet duidelijk is dat ze te maken hebben met iemand met een psychische stoornis.Andere kenmerken van een psychopathische persoonlijkheidsstoornis zijn impulsiviteit, pathologisch liegen, vaak verhuizen, korte relaties, seksuele losbandigheid en het nemen van risico.

 • Theatrale persoonlijkheidsstoornis of histrionische persoonlijkheidsstoornis De histrionische persoonlijkheidsstoornis werd vroeger ook wel de theatrale persoonlijkheidsstoornis En die naam geeft al een beetje aan waar deze stoornis zich door kenmerkt: mensen met deze stoornis willen graag in de belangstelling staan. Emoties worden op een extreme manier geuit en verhalen worden nogal eens aangedikt.

Ook het uiterlijk vertoon wordt vaak gebruikt voor het vragen van aandacht. Zo kan iemand zich bijvoorbeeld overdreven sexy kleden om de ogen maar op hem of haar gericht te krijgen. Ook de gebaren van iemand met een histrionische persoonlijkheidsstoornis zijn groots en theatraal.

De emoties en gebaren van iemand met deze stoornis zijn dus erg uitbundig waardoor deze personen vaak erg gezellig worden gevonden. De emoties zijn ondertussen wel vaak oppervlakkig. Het aangaan van een intieme relaties vinden deze mensen dan ook moeilijk. Van binnen zijn mensen met een histrionische persoonlijkheidsstoornis juist vaak erg onzeker en proberen ze die gevoelens door grote gebaren te maskeren.

 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis

De term narcist is de laatste jaren steeds bekender geworden, en wordt vaak te pas en te onpas gebruikt voor met name mannen die vooral aan zichzelf denken. Maar een narcistische persoonlijkheidsstoornis is wat anders. Deze stoornis is de pathologische vorm van narcisme. Dat wil zeggen dat het om een ziekte gaat. Mensen met deze stoornis zijn enorm vol van zichzelf en willen graag in de aandacht staan. Gebeurt dat niet, dan wordt de aandacht afgedwongen op een vervelende manier.

Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis is vaak heel erg positief over zichzelf en ziet dus meestal niet in dat hij of zij ziek is. De diagnose vaak moeilijk vast te stellen, omdat deze mensen vaak simpelweg geen afspraak maken met iemand die deze diagnose moet stellen.

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijken vaak heel aardig en sociaal, maar na een tijd komen anderen erachter dat het altijd om die ene persoon lijkt te draaien. Dat kan zorgen voor botsingen. Degene met de stoornis vindt zichzelf erg belangrijk en gaat er vaak vanuit dat hij een voorkeursbehandeling krijgt. Krijgt hij of zij dit niet, dan voelt hij of zij zich gekrenkt.

Persoonlijkheidsstoornissen in Cluster C:

 • Ontwijkende persoonlijkheidsstoornis of vermijdende persoonlijkheidsstoornis

De ontwijkende persoonlijkheidsstoornis staat ook wel bekend als de vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Kenmerken van deze stoornis zijn geremdheid en minderwaardigheidsgevoelens.

Sociale interacties zijn voor mensen met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis erg moeilijk, omdat ze niet alleen op hun eigen gedrag letten tijdens een sociaal gesprek, maar ook op het gedrag van anderen.

Door al dat letten op anderen kunnen mensen met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis weifelend praten, de gedachten zijn immers niet bij datgene wat ze willen zeggen. Vaak zeggen ze dan ook maar niks. Daarnaast heeft iemand met een ontwijkende persoonlijkheidsstoornis vaak veel moeite met het krijgen van kritiek.

 • **Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis **Iemand met een afhankelijk persoonlijkheidsstoornis is continu psychisch afhankelijk van anderen. Hierdoor kan iemand zich onderdanig gaan gedragen, claimend gedrag laten zien of last hebben van verlatingsangst. Het gebeurt niet zelden dat mensen met deze stoornis ook andere psychische problemen hebben zoals een angststoornis of een depressie.

Als je last hebt van deze een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis zoek je continu bevestiging en ontbreekt het je aan zelfvertrouwen. Daarom vind je het vaak moeilijk om aan taken te beginnen of taken in je eentje uit te voeren. Belangrijke taken geef je het liefst uit handen. Beslissingen maak je pas nadat overdreven veel advies hebt ingewonnen van anderen.

 • Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis of obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis

De obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis heb je vast wel eens op een grappige manier in een film verwerkt gezien. De film ‘as good as it gets’ (1997) is hier een mooi voorbeeld van. In die film zien we schrijver Melvin Udall (Jack Nicholson) worstelen met zijn angststoornissen, waaronder een obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis.

Nog voordat de begincredits zijn afgerond heeft Udall al volgens een vast ritueel de deur op slot gedaan, de lamp aan, uit, aan, uit geknipt en meerdere keren zijn handen gewassen (en de zeep tussendoor weggegooid). Grappig voor een buitenstaander, heel herkenbaar voor iemand met dezelfde stoornis, die er meestal niet om kan lachen. De stoornis kan je leven namelijk behoorlijk in de weg zitten.

Het blijft namelijk niet alleen bij dit soort rituelen, maar zorgt er ook voor dat mensen die deze stoornis hebben dingen erg zwart-wit zien. Bovendien vinden ze het lastig om te delegeren, zij kunnen de taken zelf namelijk het beste uitvoeren en ze stellen heel hoge eisen aan anderen. Dat is dan ook de reden dat relaties vaak moeizaam verlopen.

Meervoudige persoonlijkheidsstoornis

En dan is er nog de meervoudige persoonlijkheidsstoornis, die vaak ook dissociatieve identiteitsstoornis wordt genoemd. Deze psychische stoornis houdt in dat iemand twee of meerdere persoonlijkheden kan bezitten, die elkaars plaats kunnen innemen (als we nog even teruggrijpen naar de filmwereld is de film Split uit 2016 een mooi voorbeeld).

De persoonlijkheden die elkaar kunnen afwisselen worden ook wel alterego’s genoemd. De eigenlijke persoonlijkheid van iemand weet niet dat er ook andere persoonlijkheden zijn, daarom zijn er soms gaten in het geheugen. De alterego’s verschillen niet alleen in karakter van elkaar, maar kunnen zich bijvoorbeeld ook uiten door ander stemgebruik en andere mimiek.

Heb ik een persoonlijkheidsstoornis? – De beste persoonlijkheidsstoornis tests

Een persoonlijkheidsstoornis is soms moeilijk vast te stellen. Je kunt jezelf er niet mee diagnosticeren, de diagnose moet gesteld worden door een professional. Je kunt door middel van testen die je op het internet kunt vinden wel kijken of je de symptomen van een persoonlijkheidsstoornis vertoont.

Persoonlijkheidsstoornis test voor volwassenen

Om te kijken of je een gezonde persoonlijkheid hebt of misschien wel kampt met een persoonlijkheidsstoornis kun je als volwassene bijvoorbeeld deze test doen. Als hieruit blijkt dat je te maken hebt met een persoonlijkheidsstoornis neem dan contact op met een psycholoog van Mindler. Dat kan heel makkelijk en snel via de Mindler app die je op je telefoon kunt zetten.

Heeft mijn kind een persoonlijkheidsstoornis? Persoonlijkheidsstoornis test voor kinderen

Ook kinderen kunnen last hebben van een persoonlijkheidsstoornis. Je kunt je kind deze test zelf laten doen, maar het ook voor je kind invullen. Let wel op, de uitslag van deze test is geen diagnose. Een professional zal aan de hand van de DSM 5 je kind na de test officieel moeten diagnosticeren met een persoonlijkheidsstoornis. De test kan wel een goede aanleiding zijn om naar een huisarts of psycholoog te stappen.

Borderline test

Herken je je in de kenmerken van borderline die we in dit artikel hebben genoemd, dan kun je door deze test te maken misschien nog wel meer ontdekken. Blijkt uit de test dat je inderdaad symptomen vertoont van deze persoonlijkheidsstoornis dan kun je met deze uitslag naar een huisarts of psycholoog stappen. Je hebt dan al iets beter inzicht in je eigen situatie.

Narcist test

Een narcist zal zelf niet zo gauw een test doen. Er is immers niets met hem of haar aan de hand toch? Het is daarom vaak aan de partner om te kijken of er sprake is van narcisme. De partner kan daarvoor deze test erbij pakken. Ook hier geldt weer dat de uitkomst van de test niet geldt als een diagnose, maar wel aanleiding kan geven om hulp te gaan zoeken.

Emotionele verwaarlozing test

Heb je het idee dat je in je jonge jaren emotioneel niet goed ondersteund bent? Vraag je je vaak af wat er eigenlijk mis is met je? Voel je je ‘leeg’? Dan heb je kans dat je lijdt onder emotionele verwaarlozing uit je jeugdjaren. Gelukkig is hier wel wat aan te doen.

Om erachter te komen of emotionele verwaarlozing inderdaad ten grondslag ligt aan jouw problemen, kun je deze test doen. Met de uitslag van de test kun je aankloppen bij een psycholoog om te kijken op welke manier hij of zij je het beste kan helpen. Overigens is het niet per se nodig om een test te doen voordat je naar een psycholoog stapt. Je bent altijd welkom.

Persoonlijkheidsstoornis test bij een erkende GZ psycholoog

Heb je een test gedaan en is eruit gekomen dat je misschien wel een persoonlijkheidsstoornis hebt, of heb je naar aanleiding van dit artikel het vermoeden dat er bij jou of bij iemand in je familie sprake is van één of meerdere persoonlijkheidsstoornissen, ga dan eens praten met een erkende GZ psycholoog van Mindler.

Een psycholoog kan op professioneel niveau kijken hoe het met je geestelijk gezondheid staat en direct een geschikt behandelplan voor je opstellen. Er zijn bij Mindler geen wachtlijsten, dus je kunt vrijwel direct bij een psycholoog naar keuze terecht. Het intakegesprek en de behandelingen daarna vinden plaats via een beeldverbinding. Je hoeft dus voor je behandelingen de deur niet uit.

Persoonlijkheidsstoornis behandelingen – Hoe behandel je een persoonlijkheidsstoornis?

In veel gevallen zijn er behandelingen mogelijk om beter met een persoonlijkheidsstoornis te kunnen leven.

Persoonlijkheidsstoornis medicaties

Was het maar zo dat je persoonlijkheidsstoornis met een pilletje opgelost kon worden. Helaas is dat niet het geval. Medicijnen werken niet tegen een persoonlijkheidsstoornis. Wel worden er wel eens medicijnen voorgeschreven om een behandeling te ondersteunen en de klachten die bij een persoonlijkheidsstoornis horen te verlichten.

Natuurlijke persoonlijkheidsstoornis supplementen

Het is niet bewezen dat voedingssupplementen ervoor zorgen dat iemand minder last heeft van een persoonlijkheidsstoornis. Wel is er onderzoek gedaan naar voedingssupplementen, gezonde voeding en het effect op agressieve gevoelens. Dit onderzoek werd uitgevoerd onder gedetineerden. In het begin van dit artikel las je dat dit een groep is waar persoonlijkheidsstoornissen vaker voorkomen.

Het aantal incidenten bij gedetineerden die vitamine, mineralen en vetzuur supplementen innamen was minder dan bij degenen die een placebo innamen. Het lijf heeft altijd baat bij gezonde voeding, ook je psyche heeft baat gezond eten. Extra voedingssupplementen kunnen dan ook geen kwaad, maar het zal een persoonlijkheidsstoornis zeker niet kunnen oplossen.

De belangrijkste behandelingen voor een persoonlijkheidsstoornis zijn psychotherapie, schematherapie, EMDR en gesprekstherapie.

Omgaan met persoonlijkheidsstoornis in het dagelijks leven

Als je een persoonlijkheidsstoornis hebt is dat niet alleen vervelend voor jou, maar ook voor de mensen om je heen. Bij een narcistische persoonlijkheidsstoornis heb je misschien niet eens door dat er wat met je aan de hand is, maar anderen kunnen er flink wat problemen door ervaren.

Wat betekent het hebben van een persoonlijkheidsstoornis nou eigenlijk in het dagelijks leven? Dat is natuurlijk per stoornis en per persoon verschillend, maar een ding is zeker: een persoonlijkheidsstoornis kan het dagelijks leven van veel mensen flink op de kop zetten.

Persoonlijkheidsstoornissen en familie

Vader, moeder, zus, broer, jijzelf. Wie de persoonlijkheidsstoornis ook heeft, het hele gezin heeft er uiteindelijk mee te maken en zal ermee moeten leren omgaan. De druk op het gezin kan zo groot worden, dat andere gezinsleden ook psychische klachten kunnen krijgen. Vaak is het zo dat wanneer een persoonlijkheidsstoornis eenmaal is ontdekt, er heel veel puzzelstukjes op de plaats vallen.

Ineens kan begrepen worden waarom een gezinslid zich op een bepaalde manier gedraagt. Vaak is therapie niet alleen goed voor degene met een persoonlijkheidsstoornis, maar ook voor de gezinsleden van iemand met de stoornis. Een stoornis wordt door iedereen beter begrepen en daardoor wordt de kwaliteit van leven voor zowel de patiënt, als de mensen om de patiënt heen, een stuk beter.

Persoonlijkheidsstoornissen en werk

Het hebben van een persoonlijkheidsstoornis is niet makkelijk op de werkvloer. Bedrijven zijn vaak huiverige om mensen met psyhische problemen aan te nemen. Als iemand wel een baan heeft is er kans op langdurig ziekteverzuim, wat kan leiden tot ontslag.

Het werken in teams is voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis vaak lastig. Heftige ruzies met collega’s komen vaak voor en ook het onderhouden van klantrelaties is niet makkelijk als je kampt met een persoonlijkheidsstoornis. Al met al loop je als je een persoonlijkheidsstoornis hebt, vaak vast in werkzaamheden die voor iemand met een gezonde geest geen enkel probleem zijn.

Persoonlijkheidsstoornissen en relaties

Persoonlijkheidsstoornissen hebben een heel diepe impact op relaties. In een relatie moet je goed op elkaar afgestemd zijn, je in elkaar kunnen verdiepen, met elkaar mee kunnen voelen en op elkaar kunnen vertrouwen. Allemaal zaken waar iemand met een persoonlijkheidsstoornis nou juist zoveel problemen mee kan hebben.

De druk op de relatie van mensen waarvan een van de partners aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt is dan ook enorm.

Overigens geldt dit niet alleen voor liefdesrelaties, maar voor alle relaties zoals vriendschappen en zelfs de relatie tussen de patiënt en de behandelaar. Behandeling kan er wel voor zorgen dat de patiënt met de persoonlijkheidsstoornis iets meer de touwtjes in handen krijgt, en relaties op een goede manier weet te reguleren.

Persoonlijkheidsstoornissen en seksualiteit

Een persoonlijkheidsstoornis kan ook een groot effect hebben op het gebied van seksualiteit. Hoe dit zich uit is afhankelijk van de soort persoonlijkheidsstoornis.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat mensen met borderline: “vaker te kampen hebben met seksuele impulsiviteit, seksuele ontevredenheid, seksuele verveling, seksuele preoccupatie, seksuele vermijding en seksuele klachten”.

Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vinden zichzelf vaak enorm goed in bed en iemand met een theatrale persoonlijkheid zet seks vaak in om aandacht te krijgen.

Behandel een persoonlijkheidsstoornis vandaag met Mindler

Herken je je in bovenstaand verhaal, of heb je het vermoeden dat iemand die je dierbaar is kampt met een persoonlijkheidsstoornis, wacht dan niet langer met het zoeken van hulp. De meeste persoonlijkheidsstoornissen zijn namelijk te behandelen, en die behandeling zorgt ervoor dat het leven met de stoornis een stuk dragelijker wordt. Niet alleen voor degene die de stoornis heeft, maar voor iedereen in zijn of haar omgeving.

Jouw persoonlijke online coach

Bij Mindler zitten de psychologen voor je klaar om je te begeleiden. Je kunt de therapiesessies volgen vanaf de bank in je eigen woonkamer, want je praat met je psycholoog via een beeldverbinding. Zolang jij verbonden bent met het internet kun je dus gaan en staan waar je wil en je sessies volgens op een voor jou comfortabele locatie. En dat kan bovendien ook nog op tijdstippen die jou het beste uitkomen. Via de app kun je namelijk zelf een datum en tijd uitkiezen voor je intakegesprek. Na afloop bepaal je samen met je behandelaar wanneer jullie een nieuwe afspraak maken.

Begin nu met online therapie – Download Mindler!

Geen zin om nog langer op de huidige manier door te moeten leven met een persoonlijkheidsstoornis? Wil je meteen aan de slag om je klachten te verminderen en de kwaliteit van je leven te verbeteren? Download dan vandaag nog de app van Mindler op je telefoon, zoek de psycholoog uit die je het meeste aanspreekt en plan direct een afspraak in. Er zijn geen wachtlijsten, dus je kunt direct aan de slag. Op naar een beter leven!


Bijgewerkt: 2022-08-09