Mindler » Uncategorized » ONVZ en Mindler sluiten contract af voor 2021

ONVZ en Mindler sluiten contract af voor 2021

Ook ONVZ ziet de potentie van Mindler om de GGZ in Nederland toegankelijker te maken. Na meerdere goede gesprekken hebben ONVZ en Mindler afgesproken ook de langdrempelige, digitale zorg van Mindler beschikbaar te stellen voor de verzekerden van de verschillende labels van ONVZ; VvAA, PNOzorg en Jaaah.

Daarnaast is afgesproken om ook de mogelijkheden van preventie en prezorg met elkaar te gaan onderzoeken. Als Mindler is het onze visie om iedere persoon die zorg nodig heeft zorg te bieden op het moment dat dit het meest passend is. Vaak betekent dit in een vroeger stadium al wat laagdrempeliger contact met een behandelaar om ervoor te zorgen dat de situatie van een cliënt niet verergerd zodat deze niet in zorg terecht komt.We zijn heel blij met de samenwerking met ONVZ en hebben er vertrouwen in samen in te zetten op een gelukkiger Nederland.