De nieuwe bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg

hand-phone-4 3px outlines-1

De bekostiging van de ggz

De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe jouw zorgverlener die in rekening moet brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg je krijgt of hoe je die krijgt.

Waarom een nieuwe bekostiging?

De oude bekostiging voor de ggz is niet meer geschikt. Zorgverleners waren veel tijd kwijt aan administratie. De rekening van een behandeling werd pas aan het einde van een behandeltraject verstuurd, soms pas na een jaar. En de rekeningen waren vaak niet duidelijk. Daarom is er vanaf 2022 een nieuwe bekostiging: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.

Het zorgprestatiemodel

Jouw behandeling bij Mindler bestaat uit verschillende gesprekken. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse gesprekken: zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die door Mindler zal worden verstuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

Wat merk ik ervan?

De zorg die je krijgt verandert niet. Wel kun je de rekening makkelijker controleren. Je kunt precies zien wie je tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Daarnaast zul je vaker een rekening gaan ontvangen. Voorheen was dit enkel aan het einde van de behandeling, nu zal er al gedurende de behandeling begonnen worden met het versturen van de rekening van (een deel van) de behandeling.

Van 2021 naar 2022

De nieuwe bekostiging voor de ggz gaat op 1 januari 2022 in. Heb je in 2021 een behandeling en loopt deze behandeling door in 2022? Dan valt de zorg tot en met 31 december 2021 onder de oude bekostiging. Daar komt een aparte rekening van. Deze kun je in januari 2022 verwachten. De zorg in 2022 registreert Mindler volgens het zorgprestatiemodel. De zorgverzekeraar kijkt voor beide jaren of je eigen risico moet betalen. Heb je vragen over de invloed hiervan op jouw eigen risico? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar.

Goed om te weten

  • Ben je al in zorg en loopt jouw behandeling door in 2022? Dan heb je geen nieuwe verwijzing nodig.

  • Let op als je overstapt naar een andere zorgverzekeraar. Als jouw behandeling in het nieuwe kalenderjaar doorloopt, valt dit deel onder de nieuwe polis. Check dan of de nieuwe zorgverzekeraar Mindler (volledig) vergoedt.

  • De duur van een consult bepaalt het tarief.

Heb je nog verdere vragen? Neem dan contact op met jouw zorgverzekeraar.