Niet-gecontracteerde verzekeraars

Voor 2022 hebben VGZ, CZ, Menzis, Zorg & Zekerheid en ENO geen contract afgesloten met Mindler. Jouw zorg bij Mindler wordt alsnog vergoed, maar hiervoor moet je zelf de rekening indienen bij jouw verzekeraar. Hoe dit in zijn werk gaat wordt hier uitgelegd. De eigen bijdrage neemt Mindler voor zijn rekening.

Mindler NL Payment 2022 02-1

FAQ – Niet gecontracteerde verzekeraars

Hoe dien ik mijn rekening in bij mijn zorgverzekeraar? Meer informatie hierover vind je op de website van jouw zorgverzekeraar.

Hoe duur is een consult bij Mindler? De kosten voor een consult van 30 minuten (inclusief de tijd voor verslaglegging en overige administratie) liggen tussen de €62,00 en €125,00 (max. 85% van het NZa tarief). Welk tarief voor jou geldt hangt af van jouw verzekeraar, jouw behandeling en door welke behandelaar je behandelt wordt. Dit staat verder uitgelegd in de factuur die we aan jou sturen.

Mijn verzekeraar keurt mijn factuur af, wat doe ik? Als wij jouw verwijsbrief hebben verwerkt voordat je met je behandeling begonnen bent, dan is je zorgverzekeraar verplicht de rekening te vergoeden. Het maakt hiervoor niet uit bij welke verzekeraar jij bent aangesloten. Mocht je toch een afgekeurde factuur ontvangen, mail dan naar zorgfacturatie@mindler.nl. Vermeld je factuurnummer en de reden waarom jouw verzekeraar de nota afkeurt.

Er staat ook een eigen bijdrage op mijn factuur, moet ik dit betalen? Je betaalt enkel wat verzekerd is, dit is wat de verzekeraar aan jou vergoed, plus jouw eventuele resterende eigen risico. Wat niet verzekerd is (eigen bijdrage) neemt Mindler voor zijn rekening.

Hoe ontvang ik de rekening als ik verzekerd ben bij een verzekeraar waar Mindler geen contract bij heeft? Na jouw behandeling sturen wij de rekening toe. Deze dien je in bij jouw zorgverzekeraar. Vervolgens ontvang je van jouw zorgverzekeraar bericht over bevestiging van de betaling. Daar staat hoeveel de zorgverzekeraar vergoed. Ook staat daar hoeveel eigen risico je nog open hebt staan.

De zorgverzekeraar betaalt de rekening uit aan jou. We vragen jou om dat bedrag en je resterende eigen risico aan ons te betalen. Dat kan naar NL52INGB0009533796 t.n.v. Mindler, onder vermelding van je factuurnummer. Let op! Soms is er verschil tussen onze factuur en wat verzekerd is (wat de verzekeraar je betaald + eigen risico). Dit verschil hoef jij niet bij te betalen (het resterende eigen risico wel).

Ik kan mijn eigen risico niet betalen. Wat moet ik doen? Heb je moeite met het betalen van je eigen risico, mail ons dan via zorgfacturatie@mindler.nl. Dan kijken we samen hoe we dit oplossen.

Waarom krijg ik betalingsherinneringen van Mindler? Nadat je van ons de factuur hebt gekregen verwachten wij binnen 30 dagen betaling. Hebben we dat nog niet ontvangen? Dan sturen we je een eerste herinnering. Wanneer we na de eerste herinnering nog niets hebben ontvangen krijg je een tweede herinnering. Dit is je laatste kans om binnen 30 dagen de factuur te betalen. Daarna zijn wij helaas genoodzaakt de factuur over te dragen aan het incassobureau. 

Let op: Wanneer je wordt overgedragen aan het incassobureau zullen er wettelijke incassokosten in rekening worden gebracht van maximaal 15% van het factuurbedrag met een minimumbedrag van € 40, exclusief btw. (zie artikel 6:96 BW).

Heb je andere vragen over je factuur? Mail ons via zorgfacturatie@mindler.nl. We helpen je graag.