Waar kan ik heen met klachten of complimenten?

Stap 1: In gesprek – praat met je behandelaar en vertel het ons als je niet tevreden bent over onze hulp. Neem contact met ons op via support@mindler.nl

Stap 2: Vraag de klachtenfunctionaris – vind je het moeilijk om over je klacht te praten? Of komt er geen oplossing? Vraag dan of de klachtenfunctionaris je kan helpen. Neem contact op via Tel. 070-310 53 92 of mail: info@klachtenloket-zorg.nl De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, kiest geen partij en heeft een bemiddelende rol.

Stap 3: Geschillencommissie – wanneer je ontevreden bent over de afhandeling van je klacht kan je naar de Geschillencommissie. Neem via tel. nr, 070-310 53 92 of website www.degeschillencommissiezorg.nl contact met hen op. Let op: hier zijn mogelijk kosten aan verbonden.