Nu meer dan ooit heeft de wereld een sterke stem nodig die de bestaande barrieres voor het vragen om hulp doorbreekt. Een stem die licht schijnt op problemen die ons mensen slecht laten voelen. Een stem die ons vertelt, in een verlichtende en geruststellende manier, dat het oké is.

Dat het oké is om je weleens slecht te voelen. Dat het oké is om hulp te vragen.

Simpel gezegd:
Dat het oké is om een mens te zijn.


Being human is ok

… betekent kracht vinden in collectieve kwetsbaarheid

Het is fijn om te weten dat je niet de enige bent die bepaalde gevoelens heeft. De redenen voor het hebben van deze gevoelens kunnen verschillend zijn, maar de emoties en hoe ermee om te gaan hetzelfde.

… betekent een moderne aanpak hebben

Want nu meer dan ooit heeft de wereld een empatische en wetenschappelijke aanpak nodig. Een die de moderne samenleving en de bijbehorende uitdagingen begrijpt en weet hoe hiermee om te gaan.

…betekent emoties aan het licht brengen

In de wereld van Mindler verdienen zelfs oncomfortabele dingen aan het daglicht te worden gebracht. Sterker nog hoe oncomfortabeler, hoe groter de betekenis.

…betekent therapie is oké

Want alleen wanneer we een cultuur van acceptatie rondom psychische problemen bouwen, zullen mensen hulp durven zoeken en zal het taboe worden doorbroken.