Nu meer dan ooit heeft de wereld een stem nodig die barrières voor het vragen om hulp doorbreekt. Een stem die licht schijnt op problemen die ons slecht kunne laten voelen. Een stem die ons vertelt, in een verlichtende en geruststellende manier, dat het oké is.

Dat het oké is om je weleens slecht te voelen. Dat het oké is om hulp te vragen.

Simpel gezegd:
Dat het oké is om menselijk te zijn.


Being human is ok

… betekent kracht vinden in kwetsbaarheid

Het is fijn om te weten dat je niet de enige bent die bepaalde gevoelens heeft. De redenen voor het hebben van deze gevoelens kunnen verschillend zijn, maar de emoties en hoe ermee om te gaan, mogelijk hetzelfde.

… betekent een moderne aanpak hebben

Mindler combineert een empathische en wetenschappelijke aanpak. Eén die de moderne samenleving en de bijbehorende uitdagingen begrijpt en weet hoe hiermee om te gaan.

… betekent emoties aan het licht brengen

In de wereld van Mindler mogen oncomfortabele dingen aan het licht worden gebracht. Sterker nog: hoe oncomfortabeler, hoe belangrijker vaak de betekenis.

… betekent therapie is oké

Want alleen wanneer we een cultuur van acceptatie rondom psychische problemen bouwen, zullen mensen hulp durven zoeken en kan het taboe worden doorbroken.